Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cadwch Gymru'n Daclus yn canmol Conwy

Cadwch Gymru'n Daclus yn canmol Conwy


Summary (optional)
start content

Cadwch Gymru'n Daclus yn canmol Conwy

Mae archwiliad glanhau annibynnol yn adrodd bod Cyngor Conwy unwaith eto yn rhagori ar safonau glanweithdra Cod Ymarfer ar Sbwriel a Gwastraff a dylid canmol yr awdurdod am y gwelliant hwn.

Yn ôl ym mis Gorffennaf 2018, roedd Cadwch Gymru’n Daclus wedi cynnal archwiliad o 118 o strydoedd Conwy, a chanmolwyd Conwy oherwydd bod 97.5% o’r strydoedd gafodd eu harchwilio yn radd B ac uwch; strydoedd a ystyriwyd gan aelodau’r cyhoedd â lefel dderbyniol o lanweithdra.

Yn gyffredinol mae safonau glanweithdra yn yr ardal yn parhau’n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol a gofnodwyd yng Nghymru ac mae’r Awdurdod yn rhagori ar ei dargedau glanweithdra ar hyn o bryd yn erbyn yr hyn a gofnodwyd i Gonwy yn yr arolwg cyfatebol y llynedd. 

Fodd bynnag mae sbwriel ysmygu yn parhau'n broblem yn y sir (yn bresennol ar 72% o strydoedd a archwiliwyd) sy’n ei wneud y broblem sbwriel mwyaf yng Nghonwy.  

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi canmol yr awdurdod am y cyflawniad cyson ardderchog hwn. 

Dywedodd y Cynghorydd Don Milne, Aelod Cabinet yr Amgylchedd yng Nghonwy: “Rydym yn gwybod fod glanweithdra ein hamgylchedd yn bwysig iawn i drigolion Conwy ac mae’n flaenoriaeth i’r Cyngor.   

“Rydym yn galw ar bobl Conwy i barhau i gyfrannu at gadw strydoedd Conwy yn lân, ac yn annog aelodau o’r cyhoedd i roi gwybod am ddigwyddiadau sy’n effeithio ar lanweithdra’r sir.

“Hoffwn ddiolch i’r staff am yr holl ymdrech i’w gwaith, yn aml mewn amodau tywydd gwael.  Dyma’r deuddegfed arolwg i’w gynnal ac mae’r canlyniadau hyn yn dangos bod Conwy yn cymryd y cyfrifoldebau hyn o ddifrif. Da iawn !”

Wedi ei bostio ar 18/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy