Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Kinmel Bay Youth Club Clean Up

Codi Sbwriel gan Glwb Ieuenctid Bae Cinmel


Summary (optional)
start content

Codi Sbwriel gan Glwb Ieuenctid Bae Cinmel

Yn ddiweddar bu i bobl ifanc sy’n mynd i Glwb Ieuenctid Bae Cinmel gymryd rhan mewn ymgyrch codi sbwriel yn yr ardal.

Mae’r 10 sydd rhwng 10 ac 14 oed yn mynd i glwb ieuenctid yn wythnosol i gymryd rhan mewn gweithgareddau megis celf a chrefft, sesiynau coginio a bwyta, cwisiau a gemau, heriau tîm, nosweithiau ffilm ac ymgynghoriadau.

Bu iddynt benderfynu cymryd rhan wrth godi sbwriel yn y gymuned ar noson y clwb ieuenctid fel rhan o fenter ar y cyd gyda Chreu Menter a Chartrefi Conwy. Darparwyd offer gan y Cydlynydd Cyfleusterau Cymunedau yn Creu Menter a Chartrefi Conwy, Ami Jones, a threfnwyd pizza i bawb hefyd!

Dywedodd Julie Fallon, yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am y Gwasanaeth Ieuenctid: “Mae’n wych gweld pobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel hyn, gan gymryd balchder yn ble maent yn byw a helpu i wneud eu cymuned yn lle taclusach a mwy diogel.

Casglwyd a gwaredwyd â chyfanswm o 26 bag o sbwriel.

I wybod mwy am Wasanaeth Ieuenctid Conwy ewch i wefan y Cyngor Gwasanaeth Ieuenctid Conwy - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

Wedi ei bostio ar 11/05/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content