Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Know Your Numbers in Llandudno Library

Nabod Eich Rhifau yn Llyfrgell Llandudno


Summary (optional)
start content

Nabod Eich Rhifau yn Llyfrgell Llandudno

Mae defnyddwyr llyfrgelloedd ledled Cymru yn cael cyfle yr wythnos nesaf i wneud mwy na dewis llyfr yn ystod eu hymweliad oherwydd bydd gwiriadau pwysau gwaed am ddim ar gynnig.

Yn rhan o ymgyrch Byw’n Dda yng Nghymru, mae Llyfrgelloedd Cymru yn gweithio gyda Blood Pressure UK, elusen fwyaf blaenllaw’r wlad sy’n rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl sydd â phwysau gwaed uchel, er mwyn annog pobl i gael gwybod eu rhifau pwysau gwaed a chymryd y camau angenrheidiol i gyrraedd a chynnal pwysau gwaed iach.

Wythnos Nabod dy Rifau! yw digwyddiad profi ac wythnos ymwybyddiaeth pwysau gwaed mwyaf y DU ac mae’n un o bedwar digwyddiad iechyd a lles sy’n rhan o ymgyrch Byw’n Dda yng Nghymru, sydd â’r nod o ddod â llyfrgelloedd cyhoeddus a sefydliadau partner ynghyd i hybu lles y genedl.

Yng Nghonwy, bydd gorsaf pwysau gwaed yn Llyfrgell Llandudno lle bydd croeso i ymwelwyr ddod i gael mesur eu pwysau gwaed bob bore o Ddydd Llun 9 Medi i ddydd Gwener 13 Medi yn ystod oriau agor arferol.

Caiff y gorsafoedd eu cynnal gan staff hyfforddedig a fydd yn cymryd darlleniad pwysau gwaed, yn ei gofnodi ar gerdyn post i bob unigolyn ac yn darparu llythyr atgyfeirio i feddyg teulu’r unigolyn os bydd angen.

Meddai’r Cynghorydd Mark Barker, yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Lyfrgelloedd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig cyfoeth o adnoddau ynglŷn ag iechyd a lles ac rydym wrth ein boddau yn gweithio gyda Blood Pressure UK yn ystod Wythnos Nabod eich Rhifau! i dynnu sylw at bwysigrwydd cynnal pwysau gwaed iach.

“Gobeithiwn y bydd ein cwsmeriaid ac unrhyw aelodau’r cyhoedd sydd am ddod i’r llyfrgell yn achub ar y cyfle hwn i wirio eu pwysau gwaed am ddim a chael mwy o wybodaeth am gynnal lefelau iach.”

Meddai Hemini Bharadia, Rheolwr Ymgyrch Wythnos Nabod Eich Rhifau! “Nid yw pwysau gwaed uchel yn gwahaniaethu ar sail oedran neu ryw – mae pobl yn marw’n ddiangen oherwydd eu bod yn methu cymryd camau bach syml megis lleihau eu pwysau gwaed.

“Wythnos Nabod Eich Rhifau! yw’r cyfle perffaith i chi fynd am wiriad pwysau gwaed am ddim a’ch rhoi chi eich hun mewn rheolaeth dros eich iechyd, felly mae’n bleser gennym bod Llyfrgelloedd Cymru wedi ymuno â’r ymgyrch trwy gynnal Gorsafoedd Pwysau Gwaed lle gallwch gael mesur eich pwysau gwaed. Byddant yn chwarae rôl enfawr wrth helpu i gynghori cwsmeriaid am bwysau gwaed a chael profion. Felly, gobeithiwn y bydd y cyhoedd yn eu cefnogi ac Wythnos Nabod Eich Rhifau! 2019 trwy fynd am wiriad pwysau gwaed mewn llyfrgell sy’n agos iddynt.”

I gael mwy o wybodaeth am Wythnos Nabod Eich Rhifau! ewch i www.bloodpressureuk.org/kyn

Cysylltwch â Llyfrgell Llandudno am fwy o fanylion: ebostiwch llyfrgell.llandudno@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574010  

Wedi ei bostio ar 04/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy