Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ymgynghoriad y CDLl

Ymgynghoriad y CDLl


Summary (optional)
start content

Ymgynghoriad y CDLl

Rhaid adolygu Cynllun Datblygu Lleol Conwy bob pedair blynedd.

Yr wythnos nesaf fe ofynnir i'r cynghorwyr gymeradwyo ymgynghoriad cyhoeddus fel rhan o'r adolygiad presennol.

Bydd y cyhoedd yn cael cais i gyflwyno eu safbwyntiau ar y strategaeth a ffefrir o ran y CDLl, sy'n cynnwys manylion mannau allweddol; graddfa newid; safleoedd sy'n allweddol i ddarparu'r CDLl; yr isadeiledd sydd ei angen; yn ogystal â gwybodaeth ar sut y bydd y CDLl yn cael ei weithredu a'i ddarparu.

Os yw’r cynghorwyr yn cytuno bydd ymgynghoriad chwe wythnos ar y strategaeth a ffefrir yn digwydd yr haf hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Conwy sydd â chyfrifoldeb dros Bolisi Cynllunio, “Os ydych chi erioed wedi pendroni sut y caiff lleoliadau ar gyfer datblygiadau tai newydd a safleoedd cyflogaeth eu dewis, dyma gyfle i chi ddod yn rhan o bethau a chyfrannu eich safbwyntiau i ddylanwadu ar ddyfodol Conwy."

“Fe fyddwn yn annog pobl leol i gymryd rhan a rhoi gwybod i ni beth yw eu safbwyntiau ar ddatblygiad yn y Fwrdeistref Sirol. Mae hwn yn gam pwysig i ddarparu canllawiau polisi cynllunio cyfredol ar gyfer Conwy.”

Bydd y penderfyniad terfynol ar p’run ai i ymgynghori yn cael ei wneud gan y Cyngor ar 11 Gorffennaf 2019.

  • Am ragor o wybodaeth am y Cynllun Datblygu Lleol Newydd ewch i: www.conwy.gov.uk/CDLLN
  • Gallwch wylio’r gweddarllediad o gyfarfod y Cabinet (09/07/19) yma: https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=171&MId=7631&Ver=4
  • Gallwch wylio’r gweddarllediad o gyfarfod y Cyngor (11/07/19) yma: https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=207&MId=7593&Ver=4
Wedi ei bostio ar 02/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy