Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ymgynghoriad ar Is-ddeddfau Draenio Tir

Ymgynghoriad ar Is-ddeddfau Draenio Tir


Summary (optional)
start content

Ymgynghoriad ar Is-ddeddfau Draenio Tir

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal ymgynghoriad ynglŷn â mabwysiadu Is-ddeddfau Draenio Tir. 

Mae’r Cyngor wedi’i ddynodi'n Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol a than Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, mae’n rhaid i’r Cyngor roi caniatâd i unrhyw un sy’n dymuno gwneud gwaith ar nentydd a ffosydd (a elwir yn gyrsiau dŵr cyffredin). Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am roi caniatâd ar gyfer gwaith ar brif afonydd.

Fodd bynnag, mae Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol wedi mynegi pryderon bod eu pwerau cyfredol o dan y Ddeddf yn cyfyngu ar eu gallu i reoli perygl llifogydd oherwydd nad oes angen caniatâd ar gyfer rhai pethau wrth ymyl cyrsiau dŵr cyffredin ar hyn o bryd. Gallai hyn gynnwys pethau fel adeiladu dros geuffos neu godi wal yn rhy agos at nant: pethau a allai gynyddu’r perygl llifogydd. Byddai’r Is-ddeddfau Draenio Tir yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor roi caniatâd ar gyfer y math hwn o waith.

Mae’r Is-ddeddfau wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a bellach mae'r Cyngor yn cynnig eu mabwysiadu, gan ofyn i'r cyhoedd gwblhau arolwg byr i roi eu hadborth.

 I gwblhau’r arolwg, sydd ar agor tan 31 Rhagfyr, ewch i: www.conwy.gov.uk/ymgynghoriadau

Wedi ei bostio ar 22/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy