Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Tocyn 1Bws wedi'i lansio

Tocyn 1Bws wedi'i lansio


Summary (optional)
start content

Tocyn 1Bws wedi'i lansio

Mae tocyn a brynir unwaith a ellir ei ddefnyddio ar fysiau ledled Gogledd Cymru wedi ei gyhoeddi’n swyddogol.

Ar ddydd Mawrth, 24 Awst yn y Rhyl cyhoeddwyd y tocyn 1Bws, a ellir ei ddefnyddio i deithio ar fysiau ledled Gogledd Cymru.

Roedd cwmnïau bysiau o Ogledd Cymru yn bresennol yn y lansiad, a gynhaliwyd yn yr Arena Ddigwyddiadau, yn ogystal â gwesteion o gynghorau Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn a Wrecsam, aelodau Seneddol a swyddogion o Drafnidiaeth Cymru.

Mae tocyn oedolyn yn costio £5.70, bydd plentyn yn talu £3.70 a bydd deiliaid tocynnau bysiau consesiwn o Loegr a’r Alban hefyd yn talu £3.70. Mae tocyn teulu ar gael am ddim ond £12.

Mae un tocyn yn ddilys trwy'r dydd ar fysiau yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn a Wrecsam ac ar fysiau o Ogledd Cymru i Gaer, Whitchurch a Machynlleth.

Mae bysiau yn gwasanaethu'r rhan fwyaf o'r rhanbarth ac mae'n bosib crwydro Arfordir Gogledd Cymru, Eryri a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae’r fenter hon yn gam cadarnhaol ymlaen a fydd yn helpu annog pobl ifanc ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddefnyddio’r rhwydwaith bysiau eang sydd gennym ni yma yng ngogledd Cymru. Mae’n enghraifft wych o fanteision partneriaeth rhwng awdurdodau lleol, gweithredwyr bysiau a Trafnidiaeth Cymru. Bydd y tocyn undydd newydd hwn yn cynnig dewisiadau newydd i nifer o bobl, ac mae'r diolch am hynny i'r gweithredwyr sydd wedi ymrwymo i wella mynediad i fysiau.”

Ychwanegodd Cefnogwr Cludiant Cyhoeddus Conwy, y Cynghorydd Philip Evans: “Mae hon yn fenter galonogol iawn sy’n symleiddio teithio ar fysiau ar draws y rhanbarth, gan ddarparu mwy o ddewisiadau i deithwyr o bosib am bris llai. Mae yna fysiau’n teithio ar draws y rhan fwyaf o’r rhanbarth. Mae’n bosib archwilio Arfordir Gogledd Cymru, Eryri, Bryniau Clwyd, Dyffryn Dyfrdwy...o sedd gyfforddus ar fws, gan wybod bod rhywun arall yn gyfrifol am y gyrru a’ch bod chithau'n gwneud eich rhan dros yr amgylchedd.
"Mae’r fenter yn ffordd wych o gael pobl yn ôl ar y bysiau ac agor cefn gwlad gogledd Cymru mewn ffordd sy’n amddiffyn yr amgylchedd.”

Dywedodd Richard Hoare, Cyfarwyddwr Masnachol Rhanbarthol Arriva: “Mae cyflwyno’r tocyn 1Bws yn ganlyniad gwaith partneriaeth agos yng Ngogledd Cymru rhwng cwmnïau ac awdurdodau lleol. Mae hwn yn ddatblygiad pwysig i gwsmeriaid presennol a defnyddwyr newydd posib, gan y bydd y cynnyrch newydd yn gwneud teithio ar fws yn fwy cyfleus a haws.

“Mae bysiau yn gyfrannwr pwysig i economi Gogledd Cymru a bydd yn allweddol wrth annog adferiad gwyrdd a chynaliadwy o’r pandemig.”

Mae gwybodaeth am amserlenni’r holl fysiau yng Ngogledd Cymru ar gael ar-lein ar http://bustimes.org neu www.traveline.cymru neu trwy ffonio 0800 464 00.

Mae 1Bws yn ddilys ar bob gwasanaeth bws lleol yng Ngogledd Cymru heblaw gwasanaeth 28 rhwng yr Wyddgrug a Fflint.

Hefyd nid yw'n ddilys ar wasanaethau twristaidd a weithredir gan fysiau to agored, ar wasanaethau coetsis National Express a gwasanaethau parcio a theithio.

Dolen i’r dudalen we: 1Bws - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Wedi ei bostio ar 26/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content