Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dysgwch fwy am Gynllun Preswylio'r UE a sut i wneud cais – digwyddiad cyhoeddus yn Wrecsam ar 9 Mai 2019

Dysgwch fwy am Gynllun Preswylio'r UE a sut i wneud cais – digwyddiad cyhoeddus yn Wrecsam ar 9 Mai 2019


Summary (optional)
start content

Dysgwch fwy am Gynllun Preswylio'r UE a sut i wneud cais – digwyddiad cyhoeddus yn Wrecsam ar 9 Mai 2019

Ar ran y Swyddfa Gartref

Cynllun Preswylio’r UE digwyddiad dinasyddion yr UE/AEE/Swisaidd - WRECSAM

Mae Cynllun Preswylio’r UE nawr ar agor ar gyfer ceisiadau gan ddinasyddion o’r UE, AEE a Swisaidd sy’n byw yn y DU.

Mae Llywodraeth EM wedi rhoi rhaglen ymgysylltu helaeth mewn grym gyda llywodraeth leol, cyflogwyr a grwpiau trydydd sector i sicrhau fod holl ddinasyddion yr UE yn cael eu hysbysu ynglŷn â sut y bydd Cynllun Preswylio’r UE yn amddiffyn eu hawliau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl i ni adael yr UE a sut i ymgeisio.

Fel rhan o hyn mae'r Llywodraeth yn gwahodd dinasyddion o'r UE/AEE/Swisaidd i ddigwyddiad yn Wrecsam ddydd Iau, Mai 9 sy'n rhoi gwybodaeth am y Cynllun Preswylio'r UE ac a gaiff ei gynnal gan swyddogion y Swyddfa Gartref.  

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:

•             Trosolwg o’r Cytundeb Preswylio'r UE
•             Cefnogaeth i ddinasyddion diamddiffyn
•             Y broses ymgeisio / sut i ymgeisio
•             Gwiriadau hawl i weithio
•             Sefyllfa lle nad oes cytundeb
•             Holi ac ateb

Dyma’r manylion am yr amser, y dyddiad a'r lleoliad:

  • 3:30yh-5yh dydd Iau 9 Mai
  • Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam, Cymru LL13 8BY  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Swyddfa Gartref

 

Wedi ei bostio ar 02/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy