Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Letters from Lockdown

Llythyrau o'r Cyfnod Coronafeirws


Summary (optional)
start content

Llythyrau o'r Cyfnod Coronafeirws

Mae Gwasanaeth Archifau Conwy, sy’n gofalu am gofnodion hanesyddol Sir Conwy ar gyfer cenedlaethau i ddod, yn gofyn i drigolion lleol greu eu darn bach eu hunain o hanes.

Mae’r Gwasanaeth Archifau eisiau cadw cofnod o feddyliau pobl y sir wrth iddynt fyw drwy’r cyfnod hanesyddol a digynsail hwn. Y nod yw creu corff o wybodaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol a fydd rhoi mewnwelediad iddynt i sut yr ymatebodd pobl i’r sefyllfa y maent yn byw drwyddi ar hyn o bryd. 

Mae'r Archif yn gofyn i bobl o bob oed ysgrifennu llythyr ar gyfer pobl y dyfodol yn disgrifio eu bywydau yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngu ar symud a hunan-ynysu. Gall y llythyrau gynnwys meddyliau pobl am sut y mae bywyd wedi newid yn ystod y cyfnod hwn,  pa bethau annisgwyl y gallent fod wedi eu profi a beth yw eu dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Meddai’r Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet y Celfyddydau, Treftadaeth a Diwylliant “Rydym yn awyddus i gadw cofnod o’r cyfnod yr ydym yn byw ynddo ar hyn o bryd ac mae’r Gwasanaeth Archifau’n cynnig ffordd berffaith o gadw'r cofnodion hyn er mwyn rhoi cyfle i genedlaethau'r dyfodol ddysgu am brofiadau pobl yn y sefyllfa bresennol."

Byddai’r Gwasanaeth Archifau hefyd yn hoffi derbyn lluniau o waith celf y mae pobl wedi’i greu a ysbrydolwyd gan y sefyllfa bresennol.

Gellir anfon llythyrau a lluniau drwy e-bost at: Archifau.Archives@conwy.gov.uk neu ffoniwch y Gwasanaeth Archifau ar  01492 577550.  Gall cyfranwyr gynnwys eu henw, eu hoed a’u cyfeiriad os ydynt yn dymuno.

Hefyd, os ydych wedi dod ar draws unrhyw ddogfennau neu eitemau sy’n adlewyrchu hanes sir Conwy a'i phobl wrth glirio dipyn yn ystod y cyfnod hwn, byddai'r Gwasanaeth Archifau wrth eu bodd clywed amdanynt a thrafod a fyddai modd i Archifau Conwy edrych ar eu hôl yn llawn amser.

Wedi ei bostio ar 28/05/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy