Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Heriau Sbwriel


Summary (optional)
start content

Heriau Sbwriel

Rydym wedi gwirioni gweld ymwelwyr yn dychwelyd i'n rhan hyfryd ni o Ogledd Cymru dros y penwythnos, ond daeth tywydd braf a bwyta tu allan â'u heriau i'r tîm Mannau Agored.

Er ein bod wedi gwagio’r biniau cyhoeddus yn rheolaidd ddydd Sadwrn a Sul, cawsom drafferthion gyda biniau’n gorlenwi, yn arbennig yn yr ardaloedd arfordirol. Roedd lefelau'r ymwelwyr yn debyg i ddiwrnod da o haf, ond yn Llandudno, roedd lefelau’r sbwriel yn uwch na dros Benwythnos y Strafagansa.

Yn ardal Conwy a Llandudno, fe gasglom ni dros 4.5 tunnell o sbwriel dros y penwythnos, cynnydd o 50% ers y penwythnos blaenorol.

 “Hoffwn ddiolch i wirfoddolwyr a ddangosodd falchder yn ein hardal drwy gasglu sbwriel", dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Ond nid yw taflu sbwriel yn ymddygiad derbyniol - os ydych wedi ei gario yno, gallwch ei roi yn y bin sbwriel neu ei gymryd gartref. Hoffwn atgoffa pobl i adael olion traed ar y traeth yn unig."

Mae’r tîm Mannau Agored wedi addasu eu shifftiau fel bod gweithredwyr yn gweithio diwrnodau hirach i fynd i’r afael â mwy o sbwriel. Mae biniau cyhoeddus ychwanegol wedi cael eu gosod mewn ardaloedd gyda llawer o sbwriel. Rydym yn gofyn i breswylwyr ac ymwelwyr gadw ein sir yn lân drwy ddod o hyd i fin sbwriel gyda lle ynddo, neu gymryd y sbwriel gartref. #YmweldynDdiogel #GadaelOlionTraedynUnig

Wedi ei bostio ar 17/07/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy