Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Amddiffynfeydd Llifogydd Arfordirol Llandudno – Digwyddiad Galw Heibio Cyhoeddus

Amddiffynfeydd Llifogydd Arfordirol Llandudno – Digwyddiad Galw Heibio Cyhoeddus


Summary (optional)
start content

Amddiffynfeydd Llifogydd Arfordirol Llandudno – Digwyddiad Galw Heibio Cyhoeddus

Gall aelodau o’r cyhoedd weld cynlluniau arfaethedig ar gyfer traethau Llandudno mewn digwyddiad rhannu gwybodaeth y mis yma.

Mae Fforwm Arfordirol Llandudno, gan weithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i ymgynghorwyr, wedi trefnu sesiwn galw heibio cyhoeddus yng Nghanolfan Fictoria, Llandudno, er mwyn i drigolion ac ymwelwyr gael gweld yr opsiynau sydd ar y rhestr fer ar gyfer rheoli traethau Llandudno.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Gwener 26 a dydd Sadwrn 27 Gorffennaf rhwng 10am a 4pm.

Bydd Swyddogion o wasanaeth Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau Conwy, ymgynghorwyr AECOM ac aelodau o Fforwm Arfordirol Llandudno ar gael i ateb cwestiynau am yr opsiynau ar gyfer gwarchod yr amddiffynfeydd arfordirol ar Draeth Y Gogledd a thraeth Phenmorfa. Gall trigolion hefyd ddarganfod o ble bydd y cyllid yn dod, a beth yw'r camau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet Amgylchedd a Chludiant Conwy, ac aelod sefydlu'r Fforwm Arfordirol: “Rydym yn gwybod bod angen i ni fod yn barod ar gyfer y rhagolygon o ran cynnydd yn lefel y môr dros y 50 mlynedd nesaf. Yr opsiynau hyn ar y rhestr fer yw canlyniad y Cyngor yn gweithio’n agos gyda’r Fforwm Arfordirol dros y pum mlynedd ddiwethaf. Byddwn yn annog trigolion neu ymwelwyr i ymuno â ni yn y digwyddiad galw heibio i ddarganfod mwy."

Sefydlwyd Fforwm Arfordirol Llandudno yn 2014 gan drigolion a busnesau lleol i ddarparu llais amgen ar gyfer datblygiad traeth y Gogledd a thraeth Penmorfa yn y dyfodol. Mae’r Fforwm yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ddarparu traethau sy’n addas at y diben, yn darparu rheolaeth briodol rhag llifogydd ac erydu arfordirol, sy’n gwella’r amgylchedd a'r amwynder lleol, yn cydnabod treftadaeth ddiwylliannol ac yn gallu creu cyfleoedd masnachol yn y dref.

Meddai Nigel Treacy, Cadeirydd y Fforwm Arfordirol: “Mae’r fforwm wedi gweithio’n ddiflino ochr yn ochr â Sir Conwy ac ymgynghorwyr amgylcheddol i ddatblygu amddiffynfa arfordirol a datrysiadau amwynder. Mae hwn yn gyfle gwych i’r rheiny sy’n gweithio, yn byw, ac yn ymweld â Llandudno i ddod i weld yr opsiynau a fydd yn siapio cynlluniau ar gyfer arfordir Llandudno yn y dyfodol.”

Wedi ei bostio ar 16/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy