Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwelliannau i Balmentydd Llandudno

Gwelliannau i Balmentydd Llandudno


Summary (optional)
start content

Gwelliannau i Balmentydd Llandudno

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dechrau gwaith i wella palmentydd ar Mostyn Street yn Llandudno yr wythnos nesaf.

Bydd y gwelliannau yn cael eu gwneud o dafarn y Carlton ar Mostyn Street i Caffè Nero; South Parade o’r Carlton i Seymour Café a St George’s Place o Caffè Nero i'r siop RNLI.

Bydd cyrbau a phalmentydd sy’n eiddo’r Cyngor yn cael eu newid hyd at derfynau'r siopau sydd fel arfer i fyny at linell y feranda neu ganopi.

“Defnyddir slabiau dull treftadaeth ar y palmentydd newydd er mwyn cadw gyda threftadaeth Fictoraidd yr ardal,” meddai’r Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Chludiant. “Mae’r palmentydd presennol wedi cracio mewn rhai llefydd ac angen eu newid, a byddwn yn gwella’r ardaloedd sy’n eiddo’r Cyngor. Gwahoddwyd perchnogion eiddo i ymuno â’r cynllun gwella ac mae’n bechod mawr eu bod nhw’n methu gweld y manteision o newid y palmant i gyd. Dwi’n siŵr y bydd yna ymateb cadarnhaol pan fydd y perchnogion busnes a’r landlordiaid yn gweld y gwahaniaeth o newid y palmentydd. Yn y cyfamser mae’r gwaith yn dangos bod y Cyngor yn ceisio gwneud gwahaniaeth i’r preswylwyr a'r ymwelwyr a ddaw i Landudno."

Bydd rhai llefydd parcio ar Mostyn Street a St. George’s Place ar gau tra bod y cyrbau a phalmentydd yn cael eu newid ond bydd y Cyngor yn gweithio mewn rhannau ar y tro er mwyn lleihau’r amhariad.

Mae gwaith yn dechrau ar ddydd Llun, 2 Medi gyda’r bwriad o orffen y gwaith erbyn dydd Gwener, 25 Hydref (yn dibynnu ar y tywydd wrth gwrs).

 

Nodiadau:

Gwahoddwyd y perchnogion eiddo i ymuno â'r cynllun gwella, anfonwyd llythyrau i’r holl berchnogion busnesau ar y rhan hwn o Mostyn Street gyda chynllun o’r gwelliannau arfaethedig ac amcangyfrif o’r gost i newid y slabiau ar eu tir nhw o flaen eu heiddo.

Dolen i’r adroddiad: Palmentydd Mostyn Street

Wedi ei bostio ar 29/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy