Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud – Ymgeisiwch yn Awr

Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud – Ymgeisiwch yn Awr


Summary (optional)
start content

Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud – Ymgeisiwch yn Awr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn annog busnesau lleol nad ydynt wedi ymgeisio am y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud i wneud hynny erbyn dydd Gwener.

Bydd y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud yn cau am 5pm ar 20 Tachwedd 2020.

Mae’r grantiau hyn ar gael i fusnesau sy’n gorfod talu ardrethi busnes i Gonwy ac sydd ar y Rhestr Ardrethi Busnes (ar neu cyn 01/09/20).

Mae dau fath o grant. Gallwch wneud cais am un o’r rhain.

Grant 1: Bydd grant o £5,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd wedi gorfod cau sy’n gweithredu mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Grant 2: Bydd grant o £1,000 ar gael i fusnesau sy’n gymwys am ryddhad ardrethi busnesau bach yng Nghymru sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000.  Bydd busnesau sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnesau bach sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am dair wythnos neu fwy ac sydd wedi'u heffeithio'n sylweddol hyd at 23 Hydref yn gymwys i gael grant pellach o £1,000. A bydd busnesau sy’n gymwys am ryddhad ardrethi busnesau bach sydd wedi eu gorfodi i gau gan y cyfnod atal byr cenedlaethol yn gymwys i gael grant ychwanegol o £2,000.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

Wedi ei bostio ar 17/11/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy