Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Meadow Lodge


Summary (optional)
start content

Meadow Lodge

Mae gwaith dymchwel yn cychwyn heddiw (12/10/20) yn Meadow Lodge ym Mae Colwyn, a disgwylir y bydd yn cymryd oddeutu 4 wythnos i gwblhau’r gwaith.

Bydd yr adfeilion cyfredol ar y safle yn cael eu dymchwel – gyda’r brics, y concrid a’r tarmac yn cael eu defnyddio wrth adeiladu’r adeilad newydd, a bydd deunyddiau eraill fel pren a llechi hefyd yn cael eu hadfer a’u hailgylchu, a’r safle’n cael ei wneud yn barod ar gyfer y Ganolfan Asesu Plant arfaethedig. 

Meddai’r Cynghorydd Cheryl Carlisle – Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol i Blant : “Mae’n dda gweld y gwaith yn mynd rhagddo i droi safle sy’n adfail i gyfleuster defnyddiol y mae ei wir angen.”

“Bydd ein cynlluniau ar gyfer Canolfan Asesu Plant yn dod â chymorth proffesiynol i un lleoliad.  Mae darparu asesiad a gofal i blant Conwy yn ein Sir yn newyddion gwych i'n teuluoedd a'n pobl ifanc."

Mae cais cynllunio i adeiladu’r Ganolfan Asesu Plant newydd wedi ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio, ac yn ddibynnol ar y prosesau cynllunio arferol.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

Wedi ei bostio ar 12/10/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy