Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Members of Welsh Youth Parliament visit Conwy's Cabinet

Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru yn ymweld â Chabinet Conwy


Summary (optional)
start content

Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru yn ymweld â Chabinet Conwy

Bu i aelodau Senedd Ieuenctid Cymru sydd yn cynrychioli dwy etholaeth seneddol ar gyfer Sir Conwy, gyfarfod â Chabinet y Cyngor yn ddiweddar.

Etholwyd y Senedd Ieuenctid Cymru cyntaf ym mis Rhagfyr 2018 ar gyfer cyfnod o ddwy flynedd. Mae ganddo 60 o aelodau rhwng 11 a 18 oed, ac yn gweithio’n uniongyrchol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru, yn cynrychioli safbwyntiau pobl ifanc drwy gydol Cymru.

Mae Evan Burgess yn cynrychioli Aberconwy ac yn mynychu Ysgol Dyffryn Conwy a chafodd Harrison Gardner ei ethol yn gynrychiolydd i Orllewin Clwyd. Bu i’r ddau ymweld â Bodlondeb ar ddechrau'r wythnos.

Roeddynt yn cael siarad ag aelodau’r Cabinet ynghylch y materion sy'n cael eu hedrych arnynt yn ystod y tymor cyntaf hwn o Senedd Ieuenctid Cymru: Sgiliau Byw yn y Cwricwlwm, Gwastraff Plastig a Thaflu Sbwriel, a Chymorth Emosiynol ac Iechyd Meddwl.

Roedd gan y bobl ifanc ddiddordeb i ddysgu am waith y Cyngor, a'r materion a heriau y mae'r Cyngor yn eu gwynebu.

Roeddynt yn gallu rhannu eu syniadau gydag Aelodau o’r Cabinet, a chlywed am y mentrau a chyfleoedd sydd yn cael eu datblygu gan yr Aelodau.

Dywedodd y Cynghorydd Anne McCaffrey, Aelod Cabinet Democratiaeth, y Gyfraith a Moderneiddio, “Mae’n wych gweld pobl ifanc yn cymryd rhan mewn Democratiaeth fel hyn. Maent yn cyflwyno safbwyntiau a rhai eu cyfoedion mewn ffordd adeiladol, ac mae’n chwarae rôl pwysig i bobl ifanc gael lleisio eu barn yn Llywodraeth Cymru. Roedd yn bleser cael rhoi y cyfle iddynt weld sut mae gan Cyngor Conwy yr amgylchedd iawn ar gyfer democratiaeth i gefnogi cymunedau a siapio gwasanaethau.”

Wedi ei bostio ar 26/04/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy