Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gweinidog yn ymweld â Chanolfan Addysg arbenigol

Gweinidog yn ymweld â Chanolfan Addysg arbenigol


Summary (optional)
start content

Gweinidog yn ymweld â Chanolfan Addysg arbenigol

Ymwelodd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AC, â Chanolfan Addysg Nant-y-Bryniau yn ddiweddar i weld y cyfleusterau ag ymweld â’r disgyblion, staff addysg a staff iechyd.

Mae Nant-y-Bryniau, a leolir ar safle ysbyty Abergele, yn rhan o Wasanaeth Glasoed Gogledd Cymru (NWAS); Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS).

Mae’r staff addysg yn Nant-y-Bryniau yn cynnig addysg amser llawn i bobl ifanc sy’n cael eu derbyn i’r uned gleifion mewnol am asesiad a thriniaeth yn NWAS, neu sy’n derbyn cymorth dwys yn y gymuned drwy’r tîm Kite.

Mae’r tîm bychan o athrawon, cymorthyddion addysgu a staff gweinyddol yn gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i sicrhau fod y bobl ifanc sy’n mynychu Nant-y-Bryniau yn parhau i ymgysylltu yn eu haddysg.

Treuliodd y Gweinidog amser yn siarad â grŵp o bobl ifanc a oedd yn cymryd amser o’r gwersi i rannu eu profiadau ac egluro rhywfaint o'r pwysau maent yn ei wynebu.

Roedd ei hymweliad yn canolbwyntio ar y gydnabyddiaeth gynyddol fod yn rhaid i les disgyblion a staff mewn ysgolion fod yn flaenoriaeth. Clywodd y Gweinidog sut mae graddau targed yn arbennig “yn gosod llawer o straen diangen ar bobl ifanc i gyflawni, yn arbennig os ydyn nhw eu hunain yn credu fod y graddau tu hwnt i'w cyrraedd."

Cydnabu’r bobl ifanc hefyd y gall weithiau fod yn anodd i athrawon ysgolion prif ffrwd wybod beth i’w wneud pan maent yn amau y gallai disgybl yn eu dosbarth fod yn cyflwyno anawsterau iechyd meddwl, ac roedd pob un yn cytuno bod athrawon yn elwa o gael hyfforddiant iechyd meddwl.

Roedd Arweinydd Cyngor Conwy, y Cyng Gareth Jones, gyda’r Gweinidog ar ei hymweliad, dywedodd: “Roeddwn yn awyddus i ymweld â’r bobl ifanc yn Nant-y-Bryniau gyda'r Gweinidog, a dangos fod gennym yr amgylchedd iawn yma i ddysgu a chyflawni.”

 

Wedi ei bostio ar 22/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy