Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Daw Ymgynghoriad Llyfrgell Deithiol i ben 10 Mawrth

Daw Ymgynghoriad Llyfrgell Deithiol i ben 10 Mawrth


Summary (optional)
start content

Daw Ymgynghoriad Llyfrgell Deithiol i ben 10 Mawrth

Ar hyn o bryd mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ymgynghori ar y Llyfrgell Deithiol a'r Llyfrgell Gartref.

Nod yr adolygiad yw gwneud yn siŵr mai'r gwasanaethau sydd ar gael yw'r gwasanaethau y mae pobl eu hangen, a'u bod y defnydd gorau o adnoddau cyfyngedig.

Mae'r Llyfrgell Deithiol a'r Llyfrgell Gartref yn darparu gwasanaethau i lawer o aelodau diamddiffyn neu ynysig o'n cymunedau, ond mae rhai stopiau gan y Llyfrgell Deithiol ag un cwsmer rheolaidd yn unig neu hyd yn oed ddim. Mae'r gost o redeg y gwasanaethau hyn yn uchel, mae'r cerbydau yn hen ac yn annibynadwy, ac mae cyllid yn lleihau.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw 10 Mawrth 2019.

Hoffem i chi gymryd rhan a rhannu eich barn ar y tri dewis sy'n cael eu hystyried: 

1. Gwneud dim a pharhau i ddarparu ar y llwybrau Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell Gartref presennol. Wrth i'r cerbydau ddod yn fwy annibynadwy, bydd hyn yn arwain at golli gwasanaethau.
2. Dileu’r ddarpariaeth Llyfrgell Deithiol a nodi cwsmeriaid sy'n bodloni'r meini prawf ac y gellir eu gwasanaethu drwy'r Llyfrgell Gartref, neu gallant ymweld ag adeiladau llyfrgell neu ddefnyddio'r Llyfrgell Ar-lein.
3. Cyfuno’r ddarpariaeth gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Chartref. Rhoi stopiau Llyfrgell Deithiol mewn cymunedau sy'n bell o adeiladau llyfrgell gyda chludiant cyhoeddus cyfyngedig.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet dros Gymunedau, "Rydym am barhau i ddarparu gwasanaethau i'r aelodau hynny o'r gymuned sydd ei angen fwyaf. Felly, mae angen inni wneud yn siŵr mai'r gwasanaethau a gynigiwn yw'r gwasanaethau y mae pobl eu hangen, a'n bod yn gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau cyfyngedig. Byddwn yn annog pawb sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn i edrych ar y ddogfen ymgynghori a'r opsiynau yr ydym yn eu hystyried, a gadael i ni wybod os neu a fyddai'r opsiynau gwahanol yn effeithio arnynt."

Mae'r ddogfen ymgynghori a'r ffurflen adborth ar gael i'w gweld yn: www.conwy.gov.uk/llyfrgell/ymgynghori

 

Wedi ei bostio ar 04/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy