Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mobile Library and Home Library to merge

Uno Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell i'r Cartref


Summary (optional)
start content

Uno Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell i'r Cartref

Cabinet Conwy yn cytuno i uno gwasanaethau Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell i'r Cartref

Yn gynharach eleni, gofynnodd y Cyngor i gwsmeriaid gwasanaethau llyfrgell i gyflwyno eu safbwyntiau ar y Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell i’r Cartref i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau sydd ar gael yw’r rhai y mae pobl eu hangen, a gwneud y gorau o'r adnoddau cyfyngedig. 

Mae’r Llyfrgell Deithiol a'r Llyfrgell i’r Cartref yn darparu gwasanaethau i nifer o aelodau bregus ac unig yn ein cymunedau, ond dim ond un cwsmer rheolaidd neu dim o gwbl sydd yn dod i rai arosfannau y Llyfrgell Deithiol. Mae cost rhedeg y gwasanaethau hyn yn uchel, mae’r cerbydau yn hen ac yn annibynadwy, ac mae cyllid yn lleihau.

Gofynnwyd i’r Cynghorwyr i gefnogi’r cynnig i uno gwasanaethau Llyfrgell Deithiol ac i’r Cartref, ac i ganolbwyntio ar arosfannau Llyfrgell Deithiol yng nghymunedau sydd yn bell o adeiladau llyfrgell ac sydd gyda dim llawer o gludiant cyhoeddus.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Treftadaeth a Diwylliant “Rydym eisiau parhau i ddarparu gwasanaethau i’r aelodau hynny o’r gymuned sydd fwyaf ei angen. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod y gwasanaethau yr ydym yn ei gynnig yw’r gwasanaethau mae pobl eu hangen, a’n bod yn gwneud y defnydd orau o'n adnoddau cyfyngedig.  Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd o’u hamser i fod yn rhan a dweud wrthym sut y byddai’r gwahanol opsiynau yn eu heffeithio.”

Y bwriad yw uno'r gwasanaethau erbyn yr hydref.

Ni fydd cwsmeriaid sydd yn defnyddio'r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar hyn o bryd ddim yn cael eu heffeithio gan y newidiadau.

Wedi ei bostio ar 09/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy