Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Moving Llanrwst Library

Symud Llyfrgell Llanrwst


Summary (optional)
start content

Symud Llyfrgell Llanrwst

Mae defnydd da ar Lyfrgell Llanrwst. Fodd bynnag, mae adeilad y llyfrgell wedi dyddio, mae angen buddsoddi ynddo, ac mae'n rhy fach i ateb y galw.

Mae cau Canolfan Fusnes a Chynadledda Glasdir yn annisgwyl ym mis Hydref 2020 wedi creu'r cyfle nid yn unig i ddatblygu'r gwasanaeth llyfrgell ond i greu canolfan gymunedol ar gyfer Conwy wledig.

Dywedodd y Cynghorydd Dr Mark Baker, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dros y Celfyddydau, Treftadaeth a Diwylliant "Rydym yn cynnig bod Llyfrgell Llanrwst yn symud i lawr gwaelod Glasdir, gan ddatblygu ei chynnig presennol yn ogystal â darparu gwasanaethau a chyfleusterau ychwanegol.

"Mae hwn yn adeilad gwych i gynnig canolfan gymunedol i drigolion Conwy wledig i gael mynediad at wasanaethau'r cyngor ac mae’n llawer nes i adref.

"Rydym yn annog pawb i edrych ar y lluniau cysyniad o sut y gallai'r llyfrgell newydd edrych. A chyflwyno eu barn ar yr hyn y dylid ei ddarparu yn y llyfrgell newydd."

Gellir gweld y lluniadau cysyniad yn www.conwy.gov.uk/llyfrgellllanrwst a gellir cwblhau'r holiadur ar yr un dudalen. Dyddiad cau 28 Chwefror 2021. Fel arall, cysylltwch â Llyfrgell Llanrwst, 01492 577545 am gopi papur.

Bydd gweddill y lle gwag yn Glasdir yn cael ei hysbysebu yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd y rhai sydd â diddordeb yn gallu dod o hyd i'r dogfennau yn www.conwy.gov.uk/ystadau

 

Wedi ei bostio ar 04/02/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy