Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion National Safeguarding Week 15-19 November

Wythnos Genedlaethol Diogelu 15-19 Tachwedd


Summary (optional)
start content

Wythnos Genedlaethol Diogelu 15-19 Tachwedd

Mae’n Wythnos Genedlaethol Diogelu ar 15-19 Tachwedd, gyda sefydliadau ar draws Gymru yn gweithio i godi proffil y mater cenedlaethol a phwysig hwn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi’r digwyddiad ac yn lledaenu’r gair ymhlith staff a chynghorwyr ar draws pob gwasanaeth i sicrhau fod pawb yn ymwybodol o arwyddion mater diogelu, eu dyletswydd i roi gwybod am bryderon a sut i wneud hynny.

Meddai’r Cynghorydd Cheryl Carlisle, Aelod Cabinet Plant, Teuluoedd a Diogelu, “Mae diogelu yn ganolog i waith pawb yma yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn gweithio’n agos ag asiantaethau partner bob diwrnod. Mae’n bwysig i wybod ein bod ni i gyd wedi ymrwymo i gadw plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn yn ddiogel. Mae arnom i gyd ddyletswydd i wrando ar leisiau’r diamddiffyn ac i weithredu ar yr hyn yr ydym yn ei glywed. Mae diogelu’n fusnes pawb"

I gael gwybod mwy am ddiogelu ac i gael manylion am ddigwyddiadau ar draws Gogledd Cymru, ewch i www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

Wedi ei bostio ar 15/11/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content