Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion National Safeguarding Week 16-20 November

Wythnos Genedlaethol Diogelu 16-20 Tachwedd


Summary (optional)
start content

Wythnos Genedlaethol Diogelu 16-20 Tachwedd

Mae’n Wythnos Genedlaethol Diogelu ar 16-20 Tachwedd, gyda sefydliadau ar draws Gymru yn gweithio i godi proffil y mater cenedlaethol a phwysig hwn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi’r digwyddiad ac yn lledaenu’r gair ymhlith staff a chynghorwyr ar draws pob gwasanaeth i sicrhau fod pawb yn ymwybodol o arwyddion mater diogelu, eu dyletswydd i roi gwybod am bryderon a sut i wneud hynny.

Meddai’r Cynghorydd Cheryl Carlisle, Aelod Cabinet Plant, Teuluoedd a Diogelu:

“Y neges allweddol y flwyddyn hon yw ‘Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel’ ac mae Wythnos Genedlaethol Diogelu yn ein helpu ni i ganolbwyntio ar sicrhau ein bod ni i gyd yn chwarae ein rhan.

“Mae diogelu yn ganolog i waith pawb yma yng Nghonwy drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn gweithio’n agos ag asiantaethau partner bob diwrnod.  Mae arnom i gyd ddyletswydd i wrando ar leisiau’r diamddiffyn ac i weithredu ar yr hyn yr ydym yn ei glywed.  Mae’n arbennig o bwysig yn ystod y pandemig i wybod ein bod ni i gyd wedi ymrwymo i gadw plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn yn ddiogel.

I gael gwybod mwy am ddiogelu ac i gael manylion am ddigwyddiadau ar draws Gogledd Cymru, ewch i www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

 

Wedi ei bostio ar 16/11/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy