Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Wythnos Genedlaethol Diogelu

Wythnos Genedlaethol Diogelu


Summary (optional)
start content

Wythnos Genedlaethol Diogelu

Mae’n Wythnos Genedlaethol Diogelu ar 12-16 Tachwedd, gyda sefydliadau ar draws Gymru yn gweithio i godi proffil y mater cenedlaethol a phwysig hwn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi’r digwyddiad ac yn lledaenu’r gair ymhlith staff a chynghorwyr ar draws pob gwasanaeth i sicrhau fod pawb yn ymwybodol o arwyddion mater diogelu, eu dyletswydd i roi gwybod am bryderon a sut i roi gwybod am bryderon.

Dywedodd y Cynghorydd Cheryl Carlisle, Aelod Cabinet Plant, Teuluoedd a Diogelu:  “Y neges allweddol eleni yw Mae Diogelu'n Fusnes i Bawb. Mae Wythnos Genedlaethol Diogelu yn ein helpu i ganolbwyntio ar ein hymrwymiad i gadw plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn yn ddiogel – mae’n ein hatgoffa bod diogelu yn ganolog i waith pawb yma yng Nghonwy.”

“Rydym yn gweithio’n agos gydag asiantaethau partner yn ddyddiol, ac mae yna lawer i’w ddathlu ond mae yna lawer i’w wneud hefyd.  Mae gan bob un ohonom ddyletswydd i wrando ar leisiau’r bobl ddiamddiffyn a gweithredu ar yr hyn yr ydym yn ei glywed.”

Drwy weithio gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol. 

I wybod mwy am ddiogelu ac i gael manylion am ddigwyddiadau ar draws Gogledd Cymru, ewch i www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

 

Wedi ei bostio ar 12/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy