Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cadetiaeth Swyddog y Llynges i Brentis Harbwr

Cadetiaeth Swyddog y Llynges i Brentis Harbwr


Summary (optional)
start content

Cadetiaeth Swyddog y Llynges i Brentis Harbwr

Mae myfyriwr lleol o Fae Colwyn wedi dechrau cadetiaeth swyddog peirianneg gyda’r Llynges Fasnach, ar ôl dilyn prentisiaeth yn harbwr Conwy, a drefnir gan Goleg Llandrillo.

Sicrhaodd Freddie Foulkes y brentisiaeth llawn amser gyntaf gyda’r llynges yn dilyn cyflawni cwrs Peirianneg Forol Lefel 2 yng Ngholeg Llandrillo. Wrth weithio ochr yn ochr â’r Harbwrfeistr a staff yr harbwr am 12 mis, datblygodd Freddie sgiliau a phrofiadau gwerthfawr, gan ymuno â’r un rhengoedd â chyn-fyfyrwyr y coleg, sydd wedi mynd ymlaen i yrfaoedd morol gwerth chweil.

Yn flynyddol, mae Swyddfa Harbwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig profiad gwaith ymarferol a gwaith tymhorol gyda thâl i rai o’r myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gwrs Peirianneg Forol Coleg Menai ar gampws Llandrillo-yn-Rhos.

Dywedodd Freddie Foulkes: ‘Roedd y profiad a gefais yn Harbwr Conwy yn amhrisiadwy ac mae wedi bod o fudd mawr i mi ar gyfer gwireddu fy uchelgais o gymhwyso fel peiriannydd morol. Roedd pob diwrnod o weithio yn yr Harbwr yn cynnig heriau gwahanol, wrth weithio ym mhob tywydd. Y profiad mwyaf cyffrous oedd gweithio gyda’r frigâd dân, er mwyn ceisio diffodd cwch ar dân yn yr Harbwr.”

Dywedodd Matthew Forbes, yr Harbwrfeistr: “Freddie yw’r chweched myfyriwr i ddechrau Cadetiaeth y Llynges Fasnach ar ôl bod yn gweithio yn yr harbwr, ac ef yw ein prentis llawn amser cyntaf. Rydym yn hynod falch o’i lwyddiant a’r hyfforddedigion eraill sydd wedi mynd ymlaen i yrfaoedd morol proffesiynol. Mae’r myfyriwr cyntaf i gwblhau’r profiad gwaith bellach wedi cymhwyso fel Trydydd Swyddog. Mae myfyrwyr eraill wedi mynd ymlaen i hwylio ar longau mordeithiau, llongau morlywio bwiau Tŷ’r Drindod, llongau rhaffau, a llongau tal a swmpgludwyr.” 

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau a phrentisiaethau peirianneg forol ac adeiladu cychod a gynigir gan y Coleg, cysylltwch gydag Andy White (Cydlynydd Cwrs) trwy e-bost ar marine@gllm.ac.uk

Wedi ei bostio ar 09/11/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content