Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Agor cae 4G newydd ym Mharc Eirias

Agor cae 4G newydd ym Mharc Eirias


Summary (optional)
start content

Agor cae 4G newydd ym Mharc Eirias

Daeth yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Hamdden, i Fae Colwyn heddiw i gynnal agoriad swyddogol y cae bob tywydd 4G newydd.

Ymunodd y Gweinidog â Chadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yr Arweinydd a gwesteion eraill i ddathlu cwblhad cyfleuster chwaraeon newydd a chyffrous ym Mharc Eirias.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: “Mae’r cae yn ychwanegiad sy’n cael ei groesawu’n fawr at y cyfoeth o gyfleusterau chwaraeon a hamdden dan do ac awyr agored o safon uchel yng Ngogledd Cymru, a byddant yn sicr yn cyfrannu at dwf chwaraeon yn y rhanbarth. Mae cyfleuster modern, o ansawdd uchel, yn chwarae rhan fawr i annog mwy o bobl i fod yn egnïol ac mae’n anrhydedd bod yma yn Eirias.”

Mae’r cae’n un o faint llawn ac fe gaiff clybiau cymunedol ac ysgolion lleol ei ddefnyddio i chwarae pêl-droed a rygbi, a bydd modd chwarae gemau ymhob tywydd. Gall timau rhanbarthol gogledd Cymru hyfforddi yma hefyd.  Bydd hefyd yn helpu i ysgafnhau’r baich ar y prif gae yn Stadiwm Zip World.

Meddai’r Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Cyngor Conwy, “Dyma gae newydd rhagorol sy’n ategu ac yn gwella’r cyfleusterau sydd eisoes ym Mharc Eirias - adnodd o’r radd flaenaf a fydd yn annog ac yn galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.”

Wrth ddylunio a chynllunio’r cae rhoddwyd sylw yn benodol i’r effaith ar yr amgylchedd; gosodwyd blychau ystlumod, a bwriedir plannu pedair ar hugain o goed yn lle’r rhai a dorrwyd i wneud lle i’r cae – mwy nag oedd yno o’r blaen.

Ychwanegodd Cyng Emery, “Fel rhan o’r gwaith y mae’r Cyngor yn ei wneud ym Mharc Eirias, rydyn ni’n gweithio â Chyfeillion Parc Eirias er mwyn sicrhau bod y parc i gyd yn cynnig amgylchedd ardderchog a mannau gwyrdd braf ar gyfer holl drigolion Conwy ac ymwelwyr.”

Ariannwyd y cae 4G drwy Gynllun Benthyciadau Cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyfleusterau Chwaraeon; Cronfa Chwaraeon Cydweithredol Cymru Gyfan; Grant Cyfleusterau Undeb Rygbi Cymru; cyllid Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid gan Lywodraeth Cymru; a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

I gael gêm ar y cae newydd neu drefnu tymor o weithgareddau arno, cysylltwch â Richard Orme ar richard.orme@eirias.org.uk neu ffoniwch 01492 577914 / 07894820159.

Gallwch gysylltu â Chanolfan Hamdden Colwyn ar 01492 577900.

 

Wedi ei bostio ar 04/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy