Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Peli Newydd ar gyfer Pythefnos Masnach Deg

Peli Newydd ar gyfer Pythefnos Masnach Deg


Summary (optional)
start content

Peli Newydd ar gyfer Pythefnos Masnach Deg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi buddsoddi mewn offer newydd i nodi Pythefnos Masnach Deg rhwng 24 Chwefror ac 8 Mawrth 2020.

Mae Masnach Deg yn ymwneud â phrisiau gwell, amodau gwaith derbyniol, cynaliadwyedd lleol a thelerau masnachu teg ar gyfer ffermwyr a gweithwyr yn y byd datblygol.

Eleni, i nodi’r digwyddiad ac er mwyn helpu i ledaenu neges Masnach Deg, mae Gwasanaethau Hamdden Conwy wedi prynu peli Masnach Deg gan Bala Sport, cwmni sydd wedi’i leoli yn y DU.

Mae'r Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Gwasanaethau Hamdden Cyngor Conwy hefyd yn swyddog cefnogi caffael moesegol y Cyngor.

Dywedodd: “Mae’r Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd cynlluniau sy’n sicrhau bod cynhyrchwyr yn cael bargen deg am eu cynnyrch a’u bod yn masnachu’n foesegol.

“Rydym eisiau codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r angen i gefnogi safonau moesegol uchel ac annog unigolion a sefydliadau ar draws Conwy i gefnogi masnachu teg drwy brynu cynnyrch Masnach Deg”.

Dylai timau neu grwpiau cymunedol sydd eisiau defnyddio’r cyfleusterau hyfforddi gwych, a’r peli troed Masnach Deg, ym Mharc Eirias gysylltu â’r dderbynfa ar 01492 577900 neu anfon e-bost at richard.orme@eirias.org.uk am ragor o wybodaeth.

I gael gwybod mwy af Fasnach Deg a Phythefnos Masnach Deg ewch i www.fairtrade.org.uk

 

Wedi ei bostio ar 05/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy