Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Contractwr newydd ar gyfer yr Uned Asesu Plant

Contractwr newydd ar gyfer yr Uned Asesu Plant


Summary (optional)
start content

Contractwr newydd ar gyfer yr Uned Asesu Plant

Bydd y contract i adeiladu’r uned asesu is-ranbarthol newydd ar gyfer plant ym Mae Colwyn yn cael ei ddyfarnu i Wynne Construction Limited.

Cytunodd Cabinet Conwy i ddyfarnu’r contract iddynt ar 9 Mai 2023.

Bydd yr uned newydd, a gaiff ei henwi’n Bwthyn y Ddôl, yn lleoliad lle gellir gofalu am blant yn ddiogel, eu cefnogi a’u goruchwylio gan dîm preswyl, a lle mae plant a’u rhieni a’u gofalwyr yn gallu cwrdd â thîm therapiwtig ar y safle.

Cafodd y safle ei glirio yn 2020 ond cafodd y gwaith adeiladu ei oedi oherwydd anawsterau yn y diwydiant adeiladu.

Meddai’r Cynghorydd Liz Roberts, Aelod Cabinet Plant, Teuluoedd a Diogelu: “Mae’r diwydiant adeiladu wedi bod dan straen ofnadwy ers peth amser bellach, ac yn anffodus mae hynny wedi effeithio ar ein prosiect.

“Rydym ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod ni wedi penodi contractwr newydd ac rydym ni’n edrych ymlaen at weld y prosiect gwerth chweil hwn yn mynd rhagddo unwaith eto.”

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r prosiect wedi’i ariannu drwy Gronfa Gofal Integredig a Chronfa Tai â Gofal Llywodraeth Cymru.

Ar ôl cwblhau’r prosesau cyfreithiol, bydd Wynne Construction Limited yn cychwyn gweithio ar y safle ym mis Mehefin; a rhagwelir y bydd y gwaith i godi Bwthyn y Ddôl yn cymryd 14 mis.

Wedi ei bostio ar 25/05/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content