Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion New Dementia-Friendly Steering group launches as part of Dementia Action Week

Grŵp Llywio 'Cyfeillgar i Ddementia' newydd yn lansio fel rhan o Wythnos Gweithredu Ddementia


Summary (optional)
start content

Grŵp Llywio 'Cyfeillgar i Ddementia' newydd yn lansio fel rhan o Wythnos Gweithredu Ddementia

Mae grŵp llywio ‘Cyfeillgar i Ddementia’ newydd wedi’i ffurfio i wella mynediad at leoliadau diwylliannol ar gyfer pobl wedi’u heffeithio gan Ddementia yn Sir Conwy. Sefydlwyd y grŵp gan staff o Ganolfan Ddiwylliant Conwy a Venue Cymru ac mae’n agored i unrhyw leoliad diwylliannol yn y sir sy’n awyddus i wella profiadau ymwelwyr drwy fynediad, arwyddion a gweithgareddau gwell.

Drwy adeiladu ar lwyddiannau presennol megis dangosiadau poblogaidd Theatr Colwyn sy’n Gyfeillgar i Ddementia, mae’r grŵp newydd yn edrych ar beth arall y gellir ei gyflawni. Mae cynrychiolwyr o Ganolfan Ddiwylliant Conwy, Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy, Venue Cymru, Theatr Colwyn, Amgueddfa Llandudno, Amgueddfa Penmaenmawr a Llyfrgell Cymunedol Penmaenmawr, ac yn edrych ymlaen at groesawu eraill.

Dywedodd Helen Goddard, Rheolwr y Ganolfan Ddiwylliant: “Rydym yn anelu at greu Canolfan Ddiwylliant sy’n Gyfeillgar i Ddementia, felly mae’r grŵp hwn wedi darparu bwrdd seinio gwych ar gyfer rhannu syniadau a chynllunio ar y cyd. Gwych oedd cael mewnbwn gan ystod eang o weithwyr iechyd proffesiynol a’r Gymdeithas Alzheimer's ar gyfer ein casgliad cyffwrdd, er enghraifft.”

Dywedodd y Cynghorydd Julie Fallon, Hyrwyddwr Iechyd Meddwl ar gyfer Cyngor Sir Conwy: “Rwy’n falch eich bod yn cefnogi’r grŵp hwn, sy'n meddwl am syniadau gwych ar gyfer pobl sydd wedi'u heffeithio gan Ddementia yn Sir Conwy gan gynnwys darparu mynediad ehangach casgliadau cyffwrdd atgofion y Ganolfan Ddiwylliant, sy'n adnodd gwych, ac ar gael i'w benthyg ar draws y sir.

Mae casgliadau cyffwrdd y Ganolfan Ddiwylliant yn cynnwys 14 blwch o wrthrychau dyddiol o’r 1940au hyd at yr 1970au. Daethpwyd â'r casgliad cyffwrdd i gaffi cof yr wythnos hon (22/05/19) yn Ysbyty Llandudno  fel rhan o Wythnos Gweithredu Ddementia (ysbyty Llandudno oedd y cyntaf ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gyflawni statws Cyfeillgar i Ddementia).  Croesawodd y caffi cof ddisgyblion lleol o Ysgol Ffordd Dyffryn a oedd wedi canu i gleifion a mwynhau edrych ar y casgliadau gyda hwy. Dywedodd Rachel Richards, Gweithiwr Cefnogi Dementia Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym wedi cael ein cynnwys yn natblygiad blychau'r casgliad cyffwrdd, ac mae'n wych cael gweld yr effaith cadarnhaol maent yn eu cael mewn ysbyty."

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: diwylliant.culture@conwy.gov.uk neu 01492 576139

Am ragor o wybodaeth am Ddementia, ewch i www.alzheimers.org.uk

 

Wedi ei bostio ar 24/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy