Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Llwybr Cerdded a Beicio a Rennir Newydd

Llwybr Cerdded a Beicio a Rennir Newydd


Summary (optional)
start content

Llwybr Cerdded a Beicio a Rennir Newydd

Mae'r gwaith i wella’r llwybr troed o Gonwy i Barc Caer Seion yn mynd yn dda.

Dros yr ychydig wythnosau nesaf, bydd y contractwyr yn gweithio ar yr adran rhwng Bodlondeb a'r Ganolfan Ddiwylliant newydd, a bydd y llwybr troed ar gau pan fydd y gwaith hwn yn cael ei wneud.

Mae’r llwybr cerdded a beicio a rennir yn nhref Conwy yn rhan o’n cynllun i wella’r rhwydwaith Teithio Llesol o amgylch y sir. Eleni, rydym wedi sicrhau cyllid gwerth bron i £4 miliwn gan Lywodraeth Cymru er mwyn caniatáu i'r llwybrau hyn gael eu creu.

Bydd y llwybr newydd yn ei gwneud yn haws i bobl gerdded neu feicio heb berygl oddi wrth geir, gan gysylltu’r dref ac adeilad newydd Canolfan Ddiwylliant Conwy gyda swyddfeydd y Cyngor, Ysgol Aberconwy a’r parc busnes.

Mae cael pobl allan o’u ceir a theithio mewn ffordd sy’n gwella eu hiechyd ac yn helpu diogelu’r amgylchedd yn strategaeth uchelgeisiol sy’n cael ei darparu gan y Cyngor.
Mae’r math hwn o “Deithio Llesol” yn cynnig sawl budd, gan gynnwys aer glanach, llai o ffyrdd gyda thagfeydd, a gwell iechyd meddyliol a chorfforol.

Pan fod y llwybr troed ar gau, gellir cael mynediad i gerddwyr i Barc Bodlondeb, Coed Bodlondeb a Swyddfeydd y Cyngor ar hyd y llwybr wrth waelod Town Ditch Road, neu drwy ddefnyddio’r brif fynedfa ar Bangor Road.

Dolen gyswllt i gael mwy o wybodaeth: Teithio Llesol: Conwy i Barc Caer Seion

Wedi ei bostio ar 27/01/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy