Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mannau casglu newydd ar gyfer pecynnau prawf llif unffordd Covid

Mannau casglu newydd ar gyfer pecynnau prawf llif unffordd Covid


Summary (optional)
start content

Mannau casglu newydd ar gyfer pecynnau prawf llif unffordd Covid

Bydd nawr yn bosib i bobl ar draws Conwy gasglu pecynnau profi gartref llif unffordd Covid-19 o safleoedd ar draws y sir.

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosib iddynt heintio eraill. Yr unig ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os yw pobl yn cael canlyniad positif ac yn hunan-ynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.  

Bydd profion llif unffordd ar gael o fannau casglu yn y canolfannau hamdden canlynol o heddiw (21/06/21) ymlaen:

  • Canolfan Nofio Llandudno  
  • Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
  • Canolfan Tenis James Alexander Barr
  • Canolfan Hamdden Abergele
  • Hwb yr Hen Ysgol Llanrwst

Gall y profion llif unffordd ddarparu canlyniadau o fewn oddeutu 30 munud. Mae cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio’r profion a chofnodi canlyniadau yn cael eu cynnwys a’r pecynnau.

Os nad yw’n bosib i chi gasglu pecynnau profi yn bersonol, gallwch eu harchebu a’u cael wedi eu danfon i’ch cartref yn Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau | LLYW.CYMRU

Dywedodd y Cyng Charlie McCoubrey, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae profi y rheini sydd heb symptomau yn arf bwysig yn y frwydr yn erbyn Covid-19. Gall bob canlyniad positif ein helpu i atal rhagor o heintiau. Mae’r mannau casglu newydd yma, mewn lleoliadau ar draws y sir, yn ei wneud yn haws i gael y profion cyflym yn rhad ac am ddim.”

Mae’r profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl sydd ddim yn dangos symptomau’r coronafeirws.

NI DDYLAI pobl â symptomau Covid-19 wneud y prawf cyflym. Yn hytrach, arhoswch gartref ac archebu prawf PCR ar-lein neu drwy ffonio 119.  

 

Oriau Agor

Canolfan Nofio Llandudno:  Dydd Llun i ddydd Iau 6am-9pm / Dydd Gwener 6am-8pm / Dydd Sadwrn a ddydd Sul 8am-4pm.

Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno: Dydd Llun i ddydd Gwener 6am-9pm / Dydd Sadwrn a ddydd Sul 8am-1pm.

Canolfan Tenis James Alexander Barr: Dydd Llun i ddydd Gwener 9am-9pm / Dydd Sadwrn a ddydd Sul 9am to 12noon.

Canolfan Hamdden Abergele: Dydd Llun i ddydd Gwener 6.30am- 8.30pm / Dydd Sadwrn a ddydd Sul 8.30am-1.30pm.

Hwb yr Hen Ysgol Llanrwst: ar gyfer casglu pecynnau profi gartref llif unffordd 9am - 5pm.

Wedi ei bostio ar 21/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content