Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion New customer parking arrangements at Porth Eirias

Trefniadau parcio newydd i gwsmeriaid ym Mhorth Eirias


Summary (optional)
start content

Trefniadau parcio newydd i gwsmeriaid ym Mhorth Eirias

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi penodi Creative Car Park Ltd i reoli’r parcio i gwsmeriaid ym Mhorth Eirias.   

Gweithredir y cynllun er mwyn helpu defnyddwyr y bwyty, y cynnig manwerthu a gweithgareddau chwaraeon dŵr ym Mhorth Eirias i gael lle i barcio ym maes parcio’r adeilad.  Dyluniwyd hefyd i ymdrin â materion o ran parcio dros nos ar y safle yn dilyn adborth gan drigolion.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Creative Car Park yn cwblhau’r trefniadau angenrheidiol i orfodi rheolau parcio ar y safle. Bydd hyn yn cynnwys gosod arwyddion, gosod ciosg talu a chamera adnabod rhifau cerbydau yn awtomatig. Disgwylir i’r cynllun fod yn weithredol o ganol Awst.

Bydd cyfnod ewyllys da o 20 munud ar gyfer parcio yn galluogi cwsmeriaid Porth Eirias i ymweld yn sydyn â’r adeilad i gasglu tocynnau, gollwng beic yng nghanolfan wasanaeth Evolution Bikes, casglu offer chwaraeon dŵr hanfodol neu gael coffi sydyn, a bydd rhaid talu am barcio am gyfnodau hwy.  

Dywedodd y Cyng. Aaron Wynne, Aelod Cabinet dros yr Economi a Diwylliant: “Bydd rheoli’r maes parcio yn helpu’r rhai sy’n defnyddio’r cyfleusterau i gael gwell mynediad i barcio ar y safle a helpu i gefnogi’r busnesau ar y safle sy’n dibynnu ar fasnach cwsmeriaid.”

www.portheirias.co.uk

 

 

Wedi ei bostio ar 22/07/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content