Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion New food and drink offerings at Colwyn Bay Pier this summer

Cwmnïau bwyd a diod newydd ar Bier Bae Colwyn yr haf hwn


Summary (optional)
start content

Cwmnïau bwyd a diod newydd ar Bier Bae Colwyn yr haf hwn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch iawn o groesawu dau fusnes i bier Bae Colwyn yr haf hwn.

Rhoddwyd trwyddedau tymhorol i Cymru Ices a The Peacock Lounge.

Yn gynharach eleni, bu i’r Cyngor wahodd ceisiadau gan fusnesau lleol neu annibynnol i gynnig bwyd, diodydd neu fanwerthu ar y pier newydd ym Mae Colwyn.

 Bu i Fwrdd Prosiect y Pier adolygu’r ceisiadau, a'r mis diwethaf (Ebrill) rhoddwyd trwyddedau i:

  • Bydd Cymru Ices yn gwerthu pysgod a sglodion a bwydydd poeth a diodydd eraill.
  • Bydd The Peacock Lounge yn gwerthu diodydd a phwdinau. 

Dywedodd Cyng Charlie McCoubrey, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Roeddem yn edrych am gonsesiynau tymhorol i gyd-fynd â chymeriad y strwythur hardd hwn ac, ochr yn ochr â’r busnesau eraill ar lan y môr, gwella profiad ymwelwyr.

“Rwy’n falch o groesawu Cymru Ices a’r Peacock Lounge i bier Bae Colwyn, a dymunaf haf prysur a llwyddiannus iawn iddynt.”

Wedi ei bostio ar 23/05/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content