Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Siop dros dro newydd yn agor ym Mhorth Eirias

Siop dros dro newydd yn agor ym Mhorth Eirias


Summary (optional)
start content

Siop dros dro newydd yn agor ym Mhorth Eirias

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o groesawu siop dros dro newydd i Borth Eirias, Bae Colwyn.  

Ar 29 Mehefin 2021 fe agorodd Môr ddrysau Môr SUPs yn swyddogol i’r cyhoedd.

Mae Môr wedi dewis y lleoliad glan y môr delfrydol yma i fod yn ganolfan i’w siop dros dymor yr haf, ochr yn ochr ag Evolution Bikes a bistro Bryn Williams ym Mhorth Eirias sydd eisoes wedi ymgartrefu ar y safle.

Mae’r siop dros dro yn gwerthu:

  • Byrddau padlo sefyll (SUP): Amrywiaeth o Fyrddau padlo sefyll gan frandiau fel Anomy, Shark ac Aqua Marina.
  • Ategolion: Yr holl hanfodion y bydd arnoch chi eu hagen ar gyfer diwrnod ar y môr – o siacedi achub a siwtiau gweithgareddau dŵr i ddillad newid a thyweli.
  • Dillad: Amrywiaeth o ddilladau, gyda holl gynnyrch casgliad Môr yn cael eu hargraffu ar gais yn y DU yn defnyddio technoleg argraffu gwastraff isel.

Meddai Sarah Ecob, Pennaeth Gwasanaeth yr Economi a Diwylliant:  “Rydym ni’n falch o groesawu Môr i Borth Eirias, sy’n ychwanegu at yr ystod o gyfleusterau ar y promenâd sy’n gwneud Bae Colwyn yn gyrchfan delfrydol i lawer o bobl sy’n byw ac yn ymweld â’n sir hardd.”

Meddai John Burke, sefydlydd Môr: “Rydym ni’n edrych ymlaen at barhau â’n momentwm gwych, a ddygwyd efo ni o View Creative Agency lle bu i ni ddechrau arni, ac ychwanegu at ein rhestr gynyddol o frandiau a chynnyrch.  Rydym ni’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth leol rydym ni wedi’i derbyn, sydd wedi bod yn wych ac rydym ni’n gobeithio gallu tyfu gyda’n gilydd.

“Mae yna lawer o lefydd hygyrch i ddechrau byrddio padlo yng ngogledd Cymru, a llawer o ddewis i’r padlwr profiadol hefyd. Rydym ni’n sylweddoli pa mor ffodus ydym ni wedi bod i dderbyn y cyfle i fod mewn lleoliad eiconig wrth ymyl ein traeth hardd, ac rydym ni’n edrych ymlaen at weld pawb yn y dŵr!”

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.morsups.com a www.mor-apparel.com

Am fwy o wybodaeth am y cyfleoedd busnes eraill sydd ar gael ym Mhorth Eirias, gall fusnesau anfon neges i portheirias@conwy.gov.uk

 

Wedi ei bostio ar 16/07/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy