Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion New recycling and bin collection calendar

Calendr casgliadau ailgylchu a bin newydd


Summary (optional)
start content

Calendr casgliadau ailgylchu a bin newydd

Dylai deiliaid tai Conwy dderbyn eu calendr casgliadau ailgylchu a bin newydd, drwy’r blwch llythyrau yr wythnos nesaf.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn atgoffa trigolion i gadw llygaid am y calendr sy’n cynnwys casgliadau ymyl palmant o fis Rhagfyr 2019 i fis Tachwedd 2020.

“Mae’r calendr hwn yn cynnwys gwybodaeth am eich holl gasgliadau rheolaidd, ac mae hefyd yn dangos pryd fydd eich gwastraff ac ailgylchu yn cael eu casglu dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd,” dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Mae hyn yn cynnwys casgliadau coed Nadolig, pan gall pobl ailgylchu eu coeden Nadolig go-iawn yn ystod pythefnos cyntaf mis Ionawr.”

Ychwanegodd y Cyng. Robbins: “Y flwyddyn nesaf, byddwn yn cyflwyno gwasanaeth casglu gwastraff gardd ar danysgrifiad, felly mae’r calendr newydd ond yn dangos casgliadau gwastraff gwyrdd tan ganol mis Ionawr. Byddwn yn anfon gwybodaeth am y gwasanaeth gwastraff gwyrdd newydd ar danysgrifiad, i drigolion ym mis Ionawr, gan gynnwys gwybodaeth am sut i gofrestru a phryd fydd y casgliadau’n dechrau.”

Gall drigolion wirio eu dyddiadau casgliadau gwastraff ac ailgylchu ar wefan y Cyngor ar https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Recycling-and-Waste.aspx neu gallwch dderbyn nodyn atgoffa uniongyrchol bob wythnos ar eich ffôn, drwy lawrlwytho ap y Cyngor.

Gall unrhyw un sydd heb dderbyn eu calendr erbyn diwedd mis Tachwedd, gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid drwy anfon e-bost at erf@conwy.gov.uk neu drwy ffonio 01492 575337.

Wedi ei bostio ar 31/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy