Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion New school 20mph zones

Ardaloedd 20mya newydd ger ysgolion


Summary (optional)
start content

Ardaloedd 20mya newydd ger ysgolion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno ardaloedd 20mya newydd y tu allan i ysgolion ar draws y sir.

Mae’r terfyn cyflymder newydd wedi’i fwriadu i wella diogelwch ffyrdd i ddisgyblion a cherddwyr. Maen nhw mewn grym ger pob ysgol gynradd oedd heb ardal 20mya yn barod, a ger Ysgol Aberconwy ac Ysgol Eirias.

“Bydd y terfyn cyflymder yma’n helpu i wneud y daith i ac o’r ysgol yn fwy diogel i’n trigolion ieuengaf,” meddai’r Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Mae mwy o bobl yn cerdded ac yn beicio eleni, gan gynnwys plant, ac rydyn ni eisiau sicrhau eu bod nhw’n gallu gwneud hynny’n ddiogel. Rydyn ni hefyd yn gofyn i rieni sy’n danfon eu plant i’r ysgol mewn car gofio dilyn y cyfyngiadau parcio, sydd yno i gadw’r holl blant yn ddiogel.”

Wedi ei bostio ar 18/11/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy