Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion New shelters for Llandudno promenade

Llochesau Newydd ar gyfer Promenâd Llandudno


Summary (optional)
start content

Llochesau Newydd ar gyfer Promenâd Llandudno

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi llwyddo i dderbyn cyllid drwy gynllun Pethau Pwysig Llywodraeth Cymru i newid dwy loches promenâd ar Draeth y Gogledd, Llandudno.

Bydd y prosiect yn cynnwys newid dwy o’r saith lloches sydd ar Bromenâd Traeth y Gogledd, un gyferbyn â gwesty St George a’r llall wrth ymyl y pwll padlo yng Nghraig y Don. Mae’r llochesau presennol mewn cyflwr gwael iawn, a heb unrhyw gam gweithredu maen nhw mewn perygl o gael eu cau.

Bydd y llochesau newydd yn cadw’r dyluniad Fictoraidd ac yn dal yn darparu lle eistedd a lloches, gyda chyfle i fwynhau’r golygfeydd godidog ar draws Bae Llandudno. Yn y dyfodol, y gobaith yw ychwanegu elfennau clyfar at y llochesau, fel paneli solar PV a mannau gwefru gliniaduron a ffonau symudol.

Bydd y gwaith dymchwel yn dechrau fis Rhagfyr 2022, gyda’r lloches wrth ymyl y pwll padlo yn cael ei ddymchwel gyntaf. Ar ôl y gwaith dymchwel bydd y contractwyr yn asesu sylfeini’r hen lochesau, a bydd y llochesau Fictoraidd newydd yn barod erbyn mis Mawrth 2023 gobeithio.

Meddai’r Cynghorydd Geoff Stewart, Aelod Cabinet y Gymdogaeth a’r Amgylchedd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae’r llochesau ar y promenâd yn rhan bwysig o dreftadaeth Llandudno, felly mae arnom ni angen eu cadw i genedlaethau’r dyfodol gael eu mwynhau. Mae’r llochesau yn helpu i hyrwyddo ein synnwyr o le a diwylliant cyfoethog Cymru a Llandudno. Bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at adfywiad parhaus Llandudno, fel bod y dref yn parhau i ffynnu fel cyrchfan.”

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gobeithio denu rhagor o fuddsoddiad i newid y 5 lloches arall.

 

Wedi ei bostio ar 28/11/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content