Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Coed newydd ar gyfer Lloyd Street, Llandudno

Coed newydd ar gyfer Lloyd Street, Llandudno


Summary (optional)
start content

Coed newydd ar gyfer Lloyd Street, Llandudno

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’n plannu llwybr coed yn Llandudno er mwyn cynyddu’r gorchudd canopi yn y dref. 

Mae’r coed ifanc yn cael eu plannu ar hyd Lloyd Street gan y contractwyr, Lowther Forestry, gan ddefnyddio pyllau coed gyda chawellau i’w diogelu. 

Dewiswyd yr amrywiaethau coed am eu gwerth i fywyd gwyllt, eu gwytnwch, eu lliwiau tymhorol a’u gallu i wrthsefyll llygredd traffig.  Yr amrywiaethau a ddewiswyd oedd Pisgwydden Deilen Fach (Tilia cordata), Pren Locust (Robinia pseudoacacia) a Phlanwydden Llundain (Platanus hispanica).

Meddai’r Cynghorydd Geoff Stewart, Aelod Cabinet y Gymdogaeth a’r Amgylchedd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:   “Yn hanesyddol, roedd gan Landudno nifer o goed ar y strydoedd, ond mae’r rhain wedi’u colli dros amser. Bydd y coed hyn yn cynnig lloches a bwyd i’n bywyd gwyllt trefol - adar cân, ystlumod a phryfed peillio.  Byddant yn darparu gwyrddni a chysgod, yn gwella ansawdd yr aer, ac yn casglu a storio carbon deuocsid, ac yn cefnogi lles trigolion. Edrychwn ymlaen at weld y dail yn tyfu ar y coed yn y Gwanwyn a’r gwahaniaeth y byddant yn ei wneud i Lloyd Street wrth iddynt dyfu.”

Lloyd Street yw’r safle olaf ar y gweill eleni fel rhan o gynllun plannu coed trefol y Cyngor, gan ddefnyddio cyllid gan gronfa Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru.  Mae’r cynllun yn targedu wardiau trefol gyda'r gorchudd canopi coed lleiaf, gan gynnwys Llandudno, Bae Colwyn, Towyn a Bae Cinmel.

 

Wedi ei bostio ar 23/11/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content