Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion North Wales Choir Festival 2022

Gŵyl Gorau Gogledd Cymru 2022


Summary (optional)
start content

Gŵyl Gorau Gogledd Cymru 2022

Bydd Gŵyl Gorau Gogledd Cymru yn ôl yn Venue Cymru, Llandudno, 5 – 6 Mawrth 2022 gyda’i enw newydd Gŵyl Gorau Gogledd Cymru yn lle Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru. Bydd yn symud o’r Hydref i gynnwys dathlu Dydd Gŵyl Dewi fel rhan o’r digwyddiad.

Ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul bydd y cystadlaethau’n parhau yn ystod y dydd, gyda Chyngerdd Dathlu'r Ŵyl ar y nos Sadwrn. Y categorïau cystadlu yw Corau Meibion, Ieuenctid a Chymysg ar y dydd Sadwrn, gyda’r Corau Siop Barbwr, Ychydig o Hwyl a Chorau Merched ar y Dydd Sul. Mae Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl ar y nos Sadwrn yn noson lle gall y corau fwynhau perfformio heb boeni am lygaid barcud y beirniaid.

Mae trefnwyr yr Ŵyl yn llawn cyffro am yr elfen newydd, dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn ogystal â’r Ŵyl Gorau, ac yn gobeithio y bydd y corau sy’n hen law arni, yn ogystal â chorau newydd yn ymuno â nhw yn Venue Cymru ar 5 - 6 Mawrth 2022.

Mae tocynnau bellach ar werth ar gyfer penwythnos na fydd unrhyw un sy’n caru corau eisiau ei fethu. Un o nifer o brofiadau diwylliannol a gynigir gan Sir Conwy. I gael tocynnau neu fwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan yn y gystadleuaeth ewch i www.gwylgoraugogleddcymru.com

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o gael trefnu Gŵyl Gorau Gogledd Cymru, a Sir Conwy yw’r amgylchedd iawn ar gyfer digwyddiadau gwych www.conwy.gov.uk/digwyddiadau 

 

Wedi ei bostio ar 07/12/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content