Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Tocynnau Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru ar werth rŵan

Tocynnau Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru ar werth rŵan


Summary (optional)
start content

Tocynnau Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru ar werth rŵan

Bydd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn dychwelyd i Venue Cymru o’r 8-10 o Dachwedd 2019 am benwythnos llawn dop sydd yn siŵr o fod at ddant y rheiny ohonoch chi sydd wrth eich boddau â chanu corawl.

Bydd y penwythnos yn dechrau ar y nos Wener gyda chôr lleol, Côr Meibion Maelgwn yn diddanu pawb gydag amrywiaeth o genres cerddorol yn Gymraeg a Saesneg. Ynghyd â soprano Opera Genedlaethol Cymru, Fflur Wyn, sy’n cael ei hadnabod bellach fel un o brif gantorion y wlad ar lwyfan operatig a chyngerdd. Yn sicr, bydd awyrgylch gwych ar y noson. Mynnwch eich tocynnau rŵan am £17 i oedolion a £8.50 i blant.

Bydd y cystadlu yn dechrau am 10am ddydd Sadwrn gyda thair cystadleuaeth, gyda’r Corau Meibion, Corau Ieuenctid, ac Ychydig o Hwyl yn camu i’r llwyfan. Wedi hyn, cyfrifoldeb y beirniaid, David King, Nia Morgan a Trevor Hughes fydd penderfynu pwy sy’n haeddu cipio’r wobr gyntaf, ail a thrydydd.

Bydd y Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl yn cael ei gynnal nos Sadwrn am 8pm, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o gorau yn mwynhau eu hunain ar y llwyfan heb orfod poeni am lygaid barcud y beirniaid!

Ddydd Sul a thro’r Merched, ac arddull siop Barbwr fydd hi, yn ogystal â’r gystadleuaeth newydd sef Sioeau Cerdd, gyda’r cystadlu yn cychwyn am 11:15am. Diwrnod prysur arall o gystadlu gyda chorau wedi teithio o bob cornel o'r Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Am docynnau www.gwylgorawlgogleddcymru.com/tocynnau neu gallwch ffonio’r swyddfa docynnau ar 01492 872000. Nodwch os gwelwch yn dda mai dim ond dros y ffôn neu o swyddfa docynnau Venue Cymru, Llandudno, y gellir cael gafael ar docyn diwrnod.

Mae tocynnau dydd ar gael ar gyfer y ddau ddiwrnod o gystadlu am £16 i oedolion a £8 i blant, y dydd, gan gynnwys ffi archebu.

Fodd bynnag, os mai dim ond un categori sy’n mynd â’ch bryd, mae tocynnau’n £8 fesul categori i oedolion ac £4 fesul categori i blant, gan gynnwys ffi archebu.

Mae tocynnau Cyngerdd Dathlu'r Ŵyl yn £15 i oedolion ac yn £7.50 i blant, gan gynnwys ffi archebu.

Beth am wneud diwrnod neu noson iawn ohoni drwy gael pryd ym Mwyty’r Review neu’r Ystafell Orme fel rhan o’ch profiad Gŵyl Gorawl. I archebu bwrdd yn Y Review, ffoniwch 01492 873641 neu anfonwch e-bost i yreview@venuecymru.co.uk

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli allan ar y penwythnos cerddorol gwych hwn! Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn falch o drefnu Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru, a Sir Conwy yw’r amgylchedd iawn ar gyfer digwyddiadau gwych www.conwy.gov.uk/digwyddiadau

Wedi ei bostio ar 25/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy