Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwyl Gorawl Gogledd Cymru 2019

Gwyl Gorawl Gogledd Cymru 2019


Summary (optional)
start content

Gwyl Gorawl Gogledd Cymru 2019

Cynhaliwyd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru rhwng 8 – 10 Tachwedd yn Venue Cymru, Llandudno wrth i dros 800 o aelodau corau gystadlu dros y penwythnos. Teithiodd corau o Iwerddon, Lloegr a Chymru i gystadlu – penwythnos prysur i’r gwestai!

Agorwyd y digwyddiad ddydd Sadwrn gyda Warrington Male Voice Choir yn ennill cystadleuaeth y Côr Meibion, The City of Chester Male Voice Choir yn dod yn ail a Hims and Arias yn dod yn drydydd. Amabile Choir oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth Ieuenctid, a GLÓR Youth Choir yn ail. I orffen cystadlaethau dydd Sadwrn, Ychydig o Hwyl, ac yn fuddugol oedd Milis gyda The Bostock Singers yn ail a Knutsford Star Choir Singers yn drydydd.

Agorwyd cystadleuaeth dydd Sul gyda’r Merched lle daeth Heartbeat Chorus yn fuddugol, Vocelle yn ail a Impromptu yn drydydd. Aethpwyd ymlaen wedyn at y Corau Arddull Siop Barbwr rhyfeddol gyda Heartbeat Chorus yn fuddugol, Cheshire Chord Company yn ail a Crystal  Chords yn drydydd. Ac i orffen y diwrnod o gystadlu roedd y gystadleuaeth newydd, sef Sioeau Cerdd, Valley Aloud Community Choir aeth â’r wobr gyntaf, gyda Dun Laoghaire Musical & Dramatic Society yn ail a The Gallery Choir yn drydydd.

Cafodd y cynulleidfaoedd eu diddanu nid yn unig gan gystadlaethau’r penwythnos ond hefyd gan ddau gyngerdd. Ar y nos Wener gyda Chôr Meibion Maelgwn ynghyd a soprano Opera Genedlaethol Cymru, Fflur Wyn, yn diddanu pawb gydag amrywiaeth o genres cerddorol. A nos Sadwrn achubodd corau o gategorïau amrywiol ar y cyfle i ymddangos ar y llwyfan mewn awyrgylch mwy hamddenol heb orfod poeni am lygaid barcud y beirniaid!

Dywedodd Natalie Hughes, Digwyddiadau Conwy “Mae’r ŵyl yn hwb go iawn i Landudno gan ei fod yn denu ymwelwyr yn ystod misoedd y gaeaf. Mae’r Ŵyl Gorawl, ymysg digwyddiadau eraill yn hanfodol er mwyn sefydlu Sir Conwy fel cyrchfan drwy gydol y flwyddyn.

“Diolch yn fawr iawn i’r holl noddwyr, Cymdeithas Lletygarwch Llandudno, Cyngor Tref Llandudno, Aberconwy Car and Van Hire, Gwesty’r Belmont, a Garej Threeways, sydd i gyd wedi cyfrannu at wneud y digwyddiad hwn yn bosibl drwy weithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.”

Mae dyddiadau Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru y flwyddyn nesaf wedi eu cadarnhau sef 6-8 Tachwedd 2018, ac am ragor o wybodaeth ewch i www.gwylgorawlgogleddcymru.com

Sir Conwy yw’r amgylchedd iawn ar gyfer digwyddiadau gwych. I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf dilynwch @digwyddiadconwy ar y cyfryngau cymdeithasol neu ewch i www.conwy.gov.uk/digwyddiadau

Wedi ei bostio ar 13/11/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy