Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dechrau gwaith hanfodol ar amddiffynfeydd môr Hen Golwyn

Dechrau gwaith hanfodol ar amddiffynfeydd môr Hen Golwyn


Summary (optional)
start content

Dechrau gwaith hanfodol ar amddiffynfeydd môr Hen Golwyn

Mae gwaith yn dechrau yn Splash Point ar bromenâd Hen Golwyn wythnos nesaf i gryfhau'r amddiffynfeydd môr Fictoraidd.

I ddiogelu’r promenâd rhag moroedd garw a llanw uchel, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gosod wal gynnal y graig hyd at 2 fetr yn uwch na lefel presennol y promenâd. Fel rhan o’r gwaith, byddant hefyd yn gwella adran o’r llwybr beiciau o gyfeiriad Llanddulas a chodi’r llithrfa presennol.

Mae’r gwaith hanfodol hwn yn golygu y bydd y promenâd ar gau am hyd at chwe mis. Bydd y promenâd ar gau i draffig o Rotary Way i Beach Road a Cliff Gardens. Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd Ffordd Abergele ac i lawr Ffordd y Rotari i gyrraedd y promenâd i  gyfeiriad y  gorllewin. Gall beicwyr a cherddwyr ddefnyddio’r llwybr troed y tu ôl i’r promenâd.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae hwn yn waith hanfodol a fydd yn diogelu’r promenâd, y llwybr beics cenedlaethol, a’r A55 a’r pontydd rheilffyrdd. Deallwn fod cau’r ffordd yn anghyfleus, ond heb y gwaith hwn, mae siawns uchel y gellid bod angen cau’r promenâd am gyfnod amhenodol ar ôl storm arw.”

Ychwanegodd: “Bydd wal gynnal y graig yn debyg i’r amddiffynfeydd sydd eisoes yn eu lle yn syth i’r dwyrain o Borth Eirias. Bydd y creigiau yn amsugno egni'r tonau, gan olygu y bydd y tonnau’n rhai llai o faint a bydd yn lleihau pwysau ar y wal fôr Fictoraidd.”

Mae’r gwaith gwerth £1.6m yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, drwy’r cynllun Teithio Llesol.  Cam cyntaf y gwelliannau yw hwn. Mae’r Cyngor yn gweithio ar ddyluniad i wella’r promenâd a’r amddiffynfeydd rhag y môr o Borth Eirias i Splash Point, ac yn parhau i chwilio am gyllid ar gyfer y camau hyn yn y dyfodol.

 

Wedi ei bostio ar 13/01/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy