Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Old Colwyn promenade reopens

Promenâd Hen Golwyn yn ailagor


Summary (optional)
start content

Promenâd Hen Golwyn yn ailagor

Mae promenâd Hen Golwyn nawr yn agored ar ôl 6 mis o waith i wella’r amddiffynfeydd môr a llwybr teithio llesol yn Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn).

Roedd prosiect Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnwys gosod gwrthglawdd creigiau i ddiogelu’r morglawdd Fictoraidd bregus yn ochr ddwyreiniol y promenâd.  Mae’r creigiau yn amsugno a gwasgaru egni’r tonau i ddiogelu’r promenâd y tu ôl iddynt. Roedd y promenâd wedi’i ddifrodi yn ystod stormydd, gan roi’r A55 a phontydd rheilffordd cenedlaethol mewn perygl o dywydd difrifol yn y dyfodol. 

Roedd y prosiect £1.6miliwn, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, hefyd yn cynnwys gwelliannau i’r llwybr teithio llesol, a rennir gan gerddwyr a beicwyr. 

 “Rydym wedi gwella’r ramp mynediad i’r traeth a gosod croesfan blaenoriaeth, yn ogystal â safle parcio beics newydd a gorsaf atgyweirio i feicwyr”, meddai’r Cyng Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys maes parcio i’r anabl. Mae yna ychydig o bethau ar ôl i’w gwneud, gan gynnwys polion lamp a meinciau, a gwneir hyn yn yr wythnosau nesaf.  Mae’r Covid-19 wedi achosi oedi gyda chyflenwi, ond nid oeddem eisiau i drigolion orfod aros yn hirach i gael mynediad i’r promenâd.  Hoffem ddiolch i’r gymuned leol am eu hamynedd tra rydym wedi bod yn gwneud y gwaith hwn.”

Y mis diwethaf, cyhoeddodd y Cyngor ei fod wedi sicrhau £6.075miliwn pellach gan Lywodraeth Cymru i barhau’r gwaith ar gynllun amddiffyn arfordir Hen Golwyn.  Mae’r cyllid ychwanegol yn rhan o Gronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru sy’n cyfrannu at atgyweirio ffyrdd yn dilyn stormydd a gwella llwybrau cerdded a beicio. Bydd yr arian ychwanegol hwn yn caniatáu i’r Cyngor ymestyn amddiffynfeydd arfordirol a gwelliannau i’r promenâd i’r gorllewin tuag at Borth Eirias. 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar 08/07/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy