Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Wythnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau lleol

Wythnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau lleol


Summary (optional)
start content

Wythnos ar ôl i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau lleol

Y dyddiad cau i gofrestru yw dydd Iau 14 Ebrill.

Gyda dim ond wythnos i fynd tan y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau lleol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn annog preswylwyr i wneud yn siŵr eu bod wedi cofrestru mewn pryd.

Ddydd Iau 5 Mai bydd pleidleiswyr ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn mynd i’r pôl ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.

Gall unrhyw un nad ydynt wedi cofrestru i bleidleisio yn eu cyfeiriad cyfredol gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Dywedodd Iwan Davies, Swyddog Canlyniadau ar gyfer Conwy: “Gyda dim ond wythnos i fynd, mae amser yn brin i sicrhau y gallwch gymryd rhan yn yr etholiadau ar ddydd iau 4 Mai. Mae’r etholiadau hyn yn gyfle i gael dweud eich dweud ar bwy sy’n cynrychioli’r bobl leol ar faterion sy’n effeithio ar fywyd bob dydd yma ym Mwrdeistref Sirol Conwy.  Os nad ydych ar y gofrestr erbyn 14 Ebrill, ni fyddwch yn gallu pleidleisio.”

Dyddiadau Pwysig

  • Dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: Dydd Iau 14 Ebrill 2022
  • Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post: 5pm ddydd Mawrth 19 Ebrill 2022
  • Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy: 5pm ddydd Mawrth 26 Ebrill 2022.
Wedi ei bostio ar 07/04/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content