Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Chwilio am Weithredwr ar gyfer Caffi'r Ganolfan Ddiwylliant

Chwilio am Weithredwr ar gyfer Caffi'r Ganolfan Ddiwylliant


Summary (optional)
start content

Chwilio am Weithredwr ar gyfer Caffi'r Ganolfan Ddiwylliant

Gwahoddir gweithredwyr sydd â’r potensial i redeg y caffi yn y Ganolfan Ddiwylliant newydd sy’n cael ei hadeiladu yn nhref Conwy ar hyn o bryd i ddigwyddiad agored i ddarganfod mwy am y cyfle.

Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn y broses o gael ei hadeiladu ar hyn o bryd. Bydd y Ganolfan, sydd wedi ei lleoli’n gyfagos i Gastell Conwy a waliau’r dref, yn gartref i lyfrgell newydd yr ardal, archif y sir, canolbwynt treftadaeth a gofod celfyddydau cymunedol. Mae wedi ei raglennu i agor i’r cyhoedd yn Hydref 2019. Mae’r Cyngor bellach yn chwilio am weithredwr arlwyo i dderbyn y contract consesiwn i reoli’r caffi newydd a fydd yn rhan o’r profiad i ymwelwyr â’r Ganolfan newydd.

Cynhelir y Digwyddiad Agored ar 7 Tachwedd yn Swyddfeydd y Cyngor, Bodlondeb, Ffordd Bangor, Conwy rhwng 3pm a 5pm.

Bydd modd i weithredwyr sydd â diddordeb mewn gwneud cais alw heibio Swyddfeydd y Cyngor i siarad â staff ynglŷn â’r cyfle.

Mae gwybodaeth am y contract hefyd ar gael ar GwerthwchiGymru www.gwerthwchigymru.llyw.cymru

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r Ganolfan Ddiwylliant, ewch i http://www.conwy.gov.uk/canolfanddiwylliant; e-bostiwch diwylliant.culture@conwy.gov.uk; neu ffoniwch 01492 576139.

 

Mae’r Ganolfan Ddiwylliant yn cael ei hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri; Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; Llywodraeth Cymru (Adain Amgueddfeydd, Archifau, Llyfrgelloedd) Rhaglen Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Chronfa Gymunedol Gwynt y Môr, Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Wedi ei bostio ar 31/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy