Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Lletygarwch awyr agored yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl

Lletygarwch awyr agored yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl


Summary (optional)
start content

Lletygarwch awyr agored yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl

Mae’r hirymaros i ailagor lletygarwch awyr agored bron ar ben, ond mae rhai pethau sydd angen i ni gofio cyn i ni ymweld â’n gerddi cwrw, caffis neu dai coffi lleol. 

  • Sicrhewch eich bod yn archebu lle. Efallai y bydd ciwio mewn rhai mannau, felly disgwylir i chi gadw pellter cymdeithasol oddi wrth unrhyw un nad ydynt yn eich aelwyd
  • Rhaid i pob eiddo gymryd eich manylion cyswllt rhag ofn y bydd timoedd Profi, Olrhain a Diogelu angen cysylltu â chi. Sicrhewch fod gennych eich manylion yn barod
  • Dim ond 6 o bobl all eistedd gyda'i gilydd a ddylech wneud eich gorau glas i gadw pellter cymdeithasol wrth eistedd wrth eich bwrdd
  • Ni allwch sefyll mewn ardal eistedd i yfed eich diod
  • Parchwch yr holl staff. Maent wedi eich colli chi ac eisiau i chi fwynhau eich hunain ond ni fydd ymddygiad camdriniol tuag at staff yn cael ei oddef
  • Os byddwch chi’n defnyddio cludiant cyhoeddus neu tacsi bydd angen i chi wisgo masg wyneb (oni bai eich bod wedi'ch eithrio). Sicrhewch fod gennych un neu ddau wrth law rhag ofn i chi newid eich cynlluniau ar y funud olaf. Mae gan yrwyr, gan gynnwys gyrwyr tacsi, hawl i beidio â’ch cludo os na fyddwch chi’n gwisgo masg.
  • Rhaid i berchnogion/landlordiaid lynu at y rheolau hefyd, felly os ydych yn bryderus am unrhyw eiddo, cysylltwch â regulatory.services@conwy.gov.uk

Mae ailagor lletygarwch awyr agored yn gam mawr tuag at ddod allan o’r cyfyngiadau lefel 4, ond rhaid i ni barhau i fod yn ofalus.

Nid yw Covid-19 wedi mynd i ffwrdd ac mae’n rhaid i ni gymryd holl ragofalon i sicrhau nad yw’n dychwelyd.

Gwnewch eich rhan fel y gallwn barhau i gadw’r lefelau yn isel er mwyn gallu dychwelyd yn ôl i’r arfer.

Cadwch yn ddiogel.

 

I gael mwy o wybodaeth a chyngor am leihau eich risg o ddal a lledaenu’r feirws, ewch i: https://llyw.cymru/diogelu-cymru-gydan-gilydd

Wedi ei bostio ar 23/04/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy