Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gorffennol a'r presennol yn dod ynghyd

Gorffennol a'r presennol yn dod ynghyd


Summary (optional)
start content

Gorffennol a'r presennol yn dod ynghyd

Mae’r gorffennol a’r presennol wedi dod ynghyd i nodi carreg filltir allweddol yn hanes y cyngor.

Mae capsiwlau amser wedi eu claddu ar dir Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn swyddfeydd Coed Pella sydd yn agor i’r cyhoedd yng nghanol mis Tachwedd.

Cafodd y ddau gapsiwl eu claddu gan Gadeirydd y Cyngor y Cynghorydd Peter Lewis gyda chymorth plant ysgol lleol, ac ynddynt mae cip o hanes lleol. Y bwriad yw eu hagor ar wahanol amseroedd - 50 a 100 mlynedd o rŵan.

Dywedodd y Cynghorydd Lewis: “Adeiladwyd Coed Pella i ddal ei thir, gan ein galluogi i ddarparu'r gwasanaethau gorau bosibl i bobl y sir a dod â gweithlu gwasgaredig ynghyd mewn un lle. Bydd ystod eang o adrannau a mwy na 750 o staff wedi eu lleoli yno, gan alluogi’r cyngor i helpu, cefnogi a chynghori’r rhai sydd ein hangen ni fwyaf, mewn swyddfeydd sydd yn ateb y gofyn.

“Ond wrth i ni symud ymlaen, mae’n bwysig cydnabod a chofio hanes ac mae’r capsiwlau amser yn gwneud hynny. O gofnodion Cyngor Tref Bae Colwyn i lyfr o sylwadau gan staff, bydd yr eitemau a gaiff eu codi mewn blynyddoedd i ddod yn dangos y cynnydd a wnaed i ddarparu a moderneiddio gwasanaethau’r cyngor ac atgoffa eraill o hanes lleol a rhyngwladol.”

Hefyd wedi’u cuddio yn y capsiwlau mae siart wal Cwpan y Byd 2018 a darnau o Bier Fictoraidd 116 oed, Bae Colwyn.

“Cawsom awgrymiadau diddorol a gwerthfawr am yr hyn a ddylid ei roi yn y capsiwlau amser a chawsom syniadau gan nifer o bobl. O bêl-droed rhyngwladol i hanes lleol, mae’r capsiwlau’n dal eitemau gwahanol gydag atgofion gwahanol, i gyd yr un mor bwysig i gofnodi adegau penodol mewn amser,” ychwanegodd y Cynghorydd Lewis.

Mae’r capsiwlau wedi eu claddu mewn ardal wedi’i thirlunio yng Nghoed Pella ac wedi ei nodi gyda phlac o siop Nwyddau Haearn Matthews & Sons, Bae Colwyn. Gwahoddwyd disgyblion ysgol o Ysgol Eirias, Ysgol Llandrillo-yn-Rhos ac Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff i fynychu’r claddu. Bu Cyngor Tref Bae Colwyn, Ysgol Eirias, a Grŵp Treftadaeth Bae Colwyn ynghyd â staff y cyngor yn rhoi syniadau ar gyfer eitemau i’w rhoi yn y capsiwlau.

Bydd staff y cyngor yn dechrau symud i'r adeilad ym Mae Colwyn ar ddechrau mis Tachwedd. Adeiladwyd yr adeilad gan Bowmer & Kirkland, a chyllidwyd yr adeilad gan y datblygwr Muse ac M&G Investments. Bydd y cyngor yn prydlesu’r swyddfeydd gyda’r dewis o brynu ar ddiwedd cyfnod o 40 mlynedd.

Wedi ei bostio ar 24/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy