Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Llwyddiant Llwybrau i Adeiladu

Llwyddiant Llwybrau i Adeiladu


Summary (optional)
start content

Llwyddiant Llwybrau i Adeiladu

Mae cynllun peilot tair wythnos o hyd i gefnogi pobl mewn i’r gweithle wedi cael ei alw’n llwyddiant gan Aelod Cabinet Addysg a Sgiliau Conwy.

Cynhaliodd tîm Cymunedau am Waith a Mwy y Cyngor y cwrs tair wythnos o hyd mewn partneriaeth gyda Groundwork Gogledd Cymru a Wynne Construction.

Dywedodd Rheolwr y Prosiect, Libby Duo, “Mae Groundwork Gogledd Cymru wedi cynnal cyrsiau tebyg yn yr ardal yn llwyddiannus ac roeddem yn awyddus i’w dreialu yng Nghonwy.  Roedd Wynne Construction ar frig y rhestr honno er mwyn i ni fanteisio ar brosiectau adeiladu presennol y Cyngor; Wynne Construction ydi’r prif gontractwr ar Ganolfan Ddiwylliant Conwy sydd yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd”.

Cofrestrodd naw gŵr ifanc o bob rhan o’r sir ar gyfer y cwrs, ac roedd gan rai ohonynt nifer o rwystrau i’w hatal rhag cael cyflogaeth a phroblemau personol.

Cwblhaodd bob un ohonynt y cwrs a chyflawni'r Prawf Cerdyn Gweithredwr Gwyrdd CSCS, ac ennill pedwar cymhwyster: Cymorth Cyntaf yn y Gweithle; IOSHH Rheoli’n Ddiogel; Codi a Symud yn Gorfforol; a COSHH. 

Cyflwynodd y Cynghorydd Garffild Lewis, Aelod Cabinet Conwy y tystysgrifau iddynt ar ddiwedd y cwrs. Dywedodd, “Mae hyn yn gyflawniad go arbennig i bawb sy’n rhan o’r fenter – mae sicrhau presenoldeb llawn a 100% o lwyddiant yn eithriadol. Fe hoffwn longyfarch pob cyfranogwr a dymuno’n dda iddynt wrth ddechrau ar gam nesaf eu bywyd gwaith”.

Yn y Flwyddyn Newydd, mae Wynne Construction yn bwriadu dod o hyd i leoliadau i rai o’r cyfranogwyr ac mae Groundwork Gogledd Cymru wrthi’n trafod gyda chontractwyr lleol i gefnogi’r gweddill.  Bydd Cymunedau am Waith a Mwy yn darparu cefnogaeth barhaus gyda CVs, ceisiadau am swyddi a sgiliau cyfweliad gyda’r nod o sicrhau eu bod yn cael gwaith.  

 

Cymunedau am Waith: http://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Jobs-and-Careers/Help-Getting-Into-Work/Communities-for-Work/Communities-for-Work.aspx

 

 

Wedi ei bostio ar 19/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy