Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith palmentydd - A470 Glan Conwy

Gwaith palmentydd - A470 Glan Conwy


Summary (optional)
start content

Gwaith palmentydd - A470 Glan Conwy

Gwaith yn dechrau: Dydd Llun 22 Chwefror 2021
Gwaith yn gorffen: Dydd Gwener 12 Mawrth 2021

Bydd gwaith i wella'r groesfan sebra ymhellach yn mynd rhagddo yn fuan ar yr A470 yng Nglan Conwy. Gwaith am gyfnod byr fydd hwn a bydd yn cynnwys:

  • ymestyn arwyneb y droedffordd ar ochr ddwyreiniol yr eiddo a adwaenir fel 'Benarth',
  • marciau ffordd ychwanegol gan gynnwys arwyneb ffrithiant uchel ar y dynesiadau
  • a gwaith lleol ar y cyrbau

Mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud ar ran Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Sut bydd hyn yn eich effeithio chi?
Bydd goleuadau traffig dros dro wedi’u gosod yn ystod y gwaith.

Efallai bydd parcio wedi cyfyngu ar adegauPeidiwch â pharcio wrth rannau o’r ffordd y bydd y contractwyr yn gweithio arno.Bydd hyn yn ein helpu i orffen y gwaith cyn gynted ac effeithlon ag sydd posib.

Efallai bydd mynediad i gerddwyr wedi'i gyfyngu ar adegau ond byddwn yn ceisio gwneud cyn lleied o aflonyddwch ag sydd posib.  

 

Covid-19
Mae’r gwaith yn hanfodol a bydd ein contractwr yn cydymffurfio gyda mesuriadau cadw pellter cymdeithasol. Cadwch eich pellter oddi wrth y gweithwyr.

Cwestiynau?
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar affch@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.
Diolch am fod yn amyneddgar wrth i ni gynnal y gwaith yma.

Wedi ei bostio ar 12/02/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy