Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Pioneering new coffee pod recycling service comes to Conwy!

Gwasanaeth ailgylchu podiau coffi newydd arloesol yn dod i Gonwy!


Summary (optional)
start content

Gwasanaeth ailgylchu podiau coffi newydd arloesol yn dod i Gonwy!

Podback yn lansio ei wasanaeth ailgylchu podiau coffi wrth ymyl palmant cyntaf yng Nghymru -

Mae’r cynllun yn troi podiau diodydd alwminiwm a phlastig wedi’u hailgylchu yn gynhyrchion newydd, fel caniau diodydd a dodrefn gardd –

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Crest yn gweithio gyda Podback, gwasanaeth ailgylchu podiau coffi nid er elw , i helpu preswylwyr i ailgylchu eu podiau coffi gartref, fel rhan o wasanaeth casglu wrth ymyl palmant newydd. Y gwasanaeth sir gyfan hwn yw’r cyntaf o’i fath i lansio yng Nghymru a bydd y casgliadau’n dechrau ar 26 Medi 2022.  

Mae Podback yn wasanaeth ailgylchu cenedlaethol a grëwyd gan enwau mwyaf adnabyddus y byd podiau coffi, sef Nespresso, NESCAFÉ Dolce Gusto a Tassimo. Mae’r gwasanaeth newydd yn cefnogi nod Cyngor Conwy i leihau gwastraff a chynyddu ailgylchu.

Bydd preswylwyr yn gallu ailgylchu eu podiau coffi plastig ac alwminiwm o’u cartref drwy gofrestru.

Ar ôl cofrestru, bydd preswylwyr yn cael bagiau ailgylchu Podback a chyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio’r cynllun.  Pan fydd y bagiau’n llawn, bydd preswylwyr yn rhoi nhw allan fel yr arfer bob pythefnos ar eu diwrnod casglu tecstilau ac eitemau trydanol wrth ymyl palmant neu, os ydynt yn byw mewn ardal wledig, byddant yn trefnu casgliad drwy ffonio Crest.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar gyfer Cymdogaeth a’r Amgylchedd Geoff Stewart:  “Rydym yn edrych ymlaen at fod yr awdurdod cyntaf yng Nghymru i gyflwyno’r gwasanaeth ailgylchu podiau coffi Podback.  Rydym yn annog ein preswylwyr i ailgylchu cymaint â phosib ac rydym bellach yn ailgylchu 70% o’n gwastraff. Darperir y gwasanaeth gan Crest, ein partner ar gyfer casglu tecstilau a nwyddau trydanol i’w hailgylchu, a byddant yn defnyddio’u cerbydau presennol wrth gasglu’r podiau. Mae Podback yn ariannu’r gwasanaeth, felly mae’n niwtral o ran cost ac yn ffordd wych i ni wella ein gwasanaeth i breswylwyr.”

Unwaith byddant wedi’u casglu, bydd y podiau coffi yn cael eu hanfon at safle ailgylchu arbenigol yn y DU[1]

Bydd y plastig a’r alwminiwm yn cael eu trawsnewid yn gynhyrchion newydd, yn cynnwys deunyddiau pecynnu, cydrannau ceir a chynnyrch adeiladu, tra bydd y gwaddodion coffi yn cael eu trin drwy’r broses treulio anaerobig i greu deunydd gwella pridd ac ynni adnewyddadwy[2].

Mae ailgylchu yn defnyddio llai o ynni na gweithgynhyrchu o ddeunyddiau crai, gan arbed adnoddau naturiol a lleihau allyriadau carbon a gynhyrchwyd drwy daflu eitemau i safleoedd tirlenwi a hyd yn oed eu llosgi.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Podback, Rick Hindley: “Rydym yn edrych ymlaen at lansio Podback yng Nghonwy a chynnig ffordd gyfleus i breswylwyr ar draws y fwrdeistref arbed eu podiau ar gyfer eu hailgylchu.   Mae lansio ein rhaglen gyntaf yng Nghymru yn garreg filltir bwysig i Podback.   Mae gan breswylwyr yng Nghymru rai o’r cyfraddau ailgylchu gorau yn y DU, felly rydym yn gobeithio y bydd yr un peth yn wir ar gyfer ailgylchu podiau coffi.

 

[1]Mae podiau alwminiwm yn cael eu hail-brosesu yn Tandom Metallurgical Group Ltd, wrth ymyl Stoke-on-Trent.  Mae podiau plastig yn cael eu hail-brosesu gan Bright Green Plastics yng Ngorllewin Swydd Efrog.

[2]Mae’r gwaddodion coffi yn cael eu prosesu gan gyfleusterau treulio anaerobig lleol sy’n cynhyrchu ynni adnewyddadwy (bio-nwy) a deunydd gwella pridd.

 

Wedi ei bostio ar 05/09/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content