Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Datgelu cynlluniau ar gyfer promenâd Llandrillo-yn-Rhos

Datgelu cynlluniau ar gyfer promenâd Llandrillo-yn-Rhos


Summary (optional)
start content

Datgelu cynlluniau ar gyfer promenâd Llandrillo-yn-Rhos

Mae cynlluniau i greu amddiffynfeydd arfordirol a gwelliannau i bromenâd Llandrillo-yn-Rhos wedi cael eu datgelu i’r cyhoedd yr wythnos hon.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyhoeddi’r cynlluniau ar gyfer cam nesaf Prosiect Glan Môr Bae Colwyn, gyda chyfle i’r cyhoedd wneud sylwadau cyn i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys mewnforio tua 1 miliwn o dunelli o dywod i warchod y morglawdd a grwyn cerrig estynedig newydd. Ar yr un pryd, mae’r Cyngor yn bwriadu lledu'r promenâd er mwyn creu mwy o ofod i gerddwyr a beicwyr, gan ddarparu goleuadau, seddau, llochesau ac opsiynau o ran hamddena.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant: “Canolbwyntir yn bennaf ar wella amddiffynfeydd arfordirol gydag amddiffynfeydd carreg newydd a thywod wedi’i fewnforio. Ond mae hwn hefyd yn gyfle i wella diogelwch a mwynhad pobl o'r promenâd a gofodau cyhoeddus, gan barhau â'r gwelliannau sydd eisoes wedi eu cwblhau ar hyd arfordir Bae Colwyn.”

Gall trigolion ddysgu mwy am y cynigion a gweld y cynlluniau ar Prosiectau Amddiffyn yr Arfordir - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac yn llyfrgell Bae Colwyn.

Dylid anfon sylwadau erbyn dydd Llun 10 Hydref.

Wedi ei bostio ar 15/09/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content