Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cynlluniau i ailagor canolfannau ailgylchu

Cynlluniau i ailagor canolfannau ailgylchu


Summary (optional)
start content

Cynlluniau i ailagor canolfannau ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu ailagor y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ym Mochdre ac Abergele, gyda system apwyntiadau a mesurau cadw pellter cymdeithasol llym.

Ddydd Gwener cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ychydig o newidiadau i’r cyfyngiadau ar symud, sy’n golygu bod modd i bobl rŵan deithio i ganolfannau ailgylchu.

Meddai’r Cyng. Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym ni’n gweithio’n agos gyda Bryson Recycling, sy’n rhedeg y safleoedd i ni, i wneud yn siŵr bod staff a’r cyhoedd yn ddiogel pan fyddwn ni’n ailagor. Er mwyn i ni wneud yn siŵr ein bod ni’n diogelu pobl gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol, bydd pethau yn wahanol iawn i’r arfer a bydd mynediad i’r safleoedd drwy apwyntiad yn unig. Bydd unrhyw un sy’n cyrraedd heb wneud apwyntiad ymlaen llaw yn gorfod gadael.”

Bydd y Cyngor yn darparu gwybodaeth ynglŷn â sut i wneud apwyntiad ar ôl gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch y dyddiad ail-agor.
Wedi ei bostio ar 14/05/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy