Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Play areas reopening

Mannau chwarae yn ailagor


Summary (optional)
start content

Mannau chwarae yn ailagor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi y bydd yn dechrau ailagor mannau chwarae a champfeydd awyr agored heddiw (20/07/20).

Bydd mwy na 120 o fannau chwarae a champfeydd awyr agored yn cael eu hagor yn ystod yr wythnos, ar ôl cynnal gwiriadau diogelwch ar offer. Mae’r Cyngor wedi pwysleisio bod rhan bwysig gan rieni a gwarchodwyr wrth sicrhau fod pawb yn ddiogel.

“Gan nad oes neb wedi defnyddio mannau chwarae ers peth amser, bydd ein harolygwyr yn gwirio fod yr holl offer yn ddiogel cyn iddynt agor,” meddai’r Cyng Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant. “Fodd bynnag, gan na allwn sicrhau fod mannau chwarae yn rhydd o Covid, gofynnwn i bob rhiant, nain a thaid a gofalwyr ddilyn rhagofalon synhwyrol er mwyn cadw eu teuluoedd yn ddiogel.”

Mae’r rhagofalon yn cynnwys glanhau dwylo’n rheolaidd a chadw pellter cymdeithasol wrth chwarae, a pheidio â bwyta nac yfed yn y lle chwarae. Dim ond un oedolyn o bob uned deuluol ddylai fod yno er mwyn cadw niferoedd yn isel, a dim ond un teulu ar y tro ddylai ddefnyddio darnau mwy o offer chwarae.

“Os yw lle chwarae eisoes yn brysur, rydym yn argymell y dylai teuluoedd ddod yn ôl yn nes ymlaen, fel y gallant gadw pellter diogel oddi wrth eraill y tu allan i’w teulu,” ychwanega’r Cynghorydd Robbins.

Bydd y mannau chwarae yng Nghapel Curig a Cae’r Felin yn Llanrwst ac yng Ngwytherin yn dal ar gau oherwydd difrod llifogydd, a’r bwriad yw i’r gwaith o symud silt a malurion ddechrau'r mis yma.

Wedi ei bostio ar 20/07/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy